1 Om kurset

Barnehagenorsk 2018 er et arbeidsrettet norskopplæringstilbud for barnehagepersonalet. Kurset vil gå over to semestre – vår og høst 2018 og består av 16 samlinger, barnehagesamlinger, samt seminarer for kursdeltakernes veiledere.

Fagplanen til kurset finner dere her.

Oversikten over samlingsdatoene kan du laste ned her:

Lærerne på kurset er:

Aljåna Tkachenko (fagansvarlig)

 

 

 

 

 

 

Ingvild Alfheim

Kari Bratland