Oppsummering fra fjerde samling

Vi begynte samlingen med gjennomgang av hjemmeoppgaver, og deltakerne hadde tatt med seg eksempler på tekster fra barnehagen, arbeidstekster og plakater, som vi fikk sett på og tatt bilder av. Her var det mye bruk av imperativ og passiv-former. Vi fikk også se eksempler på brukssanger om det å vaske hendene.

På mandag repeterte vi grammatikk, med særlig vekt på verbformer i fortid, preteritum, perfektum, pluskvamperfektum og fortidsfuturum. Og på tirsdag fikk vi sett nærmere på ordstilling, og da lærte vi særlig om forskjellen på hovedsetninger og leddsetninger, og at ordstillingen i hovedsetninger krever at man har verbet i andre posisjon.

Vi øvde også på å anvende nye ord om mat, kjøkkenutstyr og helse.

Det var nyttig å se film om bibliotekbesøk, spørsmålene klargjorde noen metoder vi kan bruke i barnehagen for å jobbe med litteratur. For eksempel ved å ta garderoben i bruk som utlånsstasjon. Vi har også lært noen idiomatiske uttrykk “som i bøtter og spann” og “skjære av noe”

Vi lærte om det å lede og organisere møter i barnehagen, om det å være ordstyrer og de ulike rollen vi kan ha i et møte. I den forbindelse skrev vi referat, og tilegnet oss nye ord  som for eksempel “innvendinger” og forskjellen på “protokoll” og “referat”.

Vi har snakket om tospråklighet/flerspråklighet i barnehagen og hadde en spennende diskusjonsoppgave. Vi har forskjellige syn på hvordan vi tenker på hva som er viktig i språk. Vi lærte ordene “majoritetsspråk” og “minoritetsspråk”, og ordet “ivareta”, vi diskuterte begrene “førstespråk” og “andrespråk” og “morsmål”.

Til tross for kaos om romskift og noen tekniske problemer, ser det ut til at det har vært en lærerik samling for de fleste. Hva var det som engasjerte deg mest på denne samlingen? Skriv gjerne en kommentar til dette innlegget.

 

En tanke om “Oppsummering fra fjerde samling

  1. Det var Manger som jeg har lært og veldig spennende om grammatikk det syntes jeg fremdeles er vanskelig å huske. Men det var bra og jeg må øve mere. Jeg syntes også det er viktig å snakke om tospråklige, flerkulturelle, og fremme språk fordi jeg kunne bruke mere kunskap om jeg hadde lært og videre i barnehagen. Tusen takk for i dag. Mvh. Wibun Chanthao.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.