3 Samlinger

Kurset vil bestå av 7 samlinger i løpet av høsten 2016 og våren 2017. I tillegg kommer informasjonsmøter, veiledersamlinger og barnehagesamling.