Oppgaver: NAFO og Tema Morsmål

Oppgaver for å bli mer kjent med NAFOs nettsider

Jobb med oppgavene en etter en og skriv en kort kommentar etter hver oppgave.

Oppgave 1:    Gå inn på NAFO hjemmeside. Finn en nyhetssak fra barnehagefeltet, enten i karusellen eller lenger nede på siden. 

Oppgave 2:    Gå inn på NAFO hjemmeside. Velg BARNEHAGE i hovedmenyen. Velg ARBEIDSMÅTER – SPRÅKARBEID – FLERSPRÅKLIG ARBEID. Finn en artikkel om flerspråklig arbeid i barnehagen. Kan den brukes som utgangspunkt for diskusjon på et avdelingsmøte? 

Oppgave 3:    Gå inn på Tema Morsmål. Velg BARNEHAGE i hovedmenyen. Gå til NETTRESSURSER og velg Mama Lisa´s world. Se om du klarer å finne fram til sanger på ditt morsmål eller på morsmålet til et barn i din barnehage. Hvordan kan du bruke disse sangene i barnehagen?

Oppgave 4:    Gå inn på Tema Morsmål: Velg FLERSPRÅKLIGE FORTELLINGER. Finn artikkelen Hvorfor bruke flerspråklige fortellinger i barnehagen. Hva sier forskning om det å høre en fortelling som veksler mellom to språk?

Oppgave 5:    Gå inn på Tema Morsmål. Velg VEILEDNING TIL FORELDRE. Se om du finner Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier på ditt morsmål eller andre språk du tenker kan være aktuelt for foreldre i din barnehage.

Oppgave 6:    Gå inn på Tema Morsmål. Velg den arabiske språksiden. Finn barnehagemenyen. Klikk på LES OG LYTT TIL EN BOK. (Ny tittel kommer snart: Bøker og fortellinger) Se om du finner en bok du tenker kan være fin å lytte til for et barn med arabisk som morsmål.

Ønsker dere å gi tilbakemeldinger på nettsidene, send en mail til:

NAFOs hjemmeside: gro.svolsbru@hioa.no

Tema Morsmål: malfrid.bleka@hioa.no

48 thoughts on “Oppgaver: NAFO og Tema Morsmål

 1. Flerspråklig arbeid kan godt brukes i barnehagen fordi de fleste barnehager i Norge er flerkulturelt. For å bruke disse språklige kunnskaper og resurser er det viktig å lese bøker, fortelle på morsmålet sitt for barn.
  Alle språk skal ansees som os voksene som jobber med barn i barnehagen som en stor resurs. Derfor vil jeg gjerne snakke på basemåte hvordan kan vi bidra med aktiviteter for å støtte barnas morsmåls utvikling.
  Uansett om vi kan eller ikke kan hennes/hans morsmålet. Da ta vi hjelp av nettsiden morsmal.no.

  • Hei.
   Så fint å lese at du ser på alle språk barn og voksne snakker i barnehagen er en stor ressurs! Flott at du vil snakke om dette på basemøte i barnehagen! Gøy at du vil benytte Tema Morsmål! Lykke til!

 2. I dag har vi fått vite om nettside NAFO. Det er mye spennende og fornuftige informasjoner. Jeg har lest en artikkel:
  Spring ut!
  – Naturen som språkmiljø for flerspråklige barn.
  Kanskje den kan jeg bruke som utgangspunkt for diskusjon på et avdelingsmøte.

 3. Jeg likte veldig mye en artikkel om Gode erfaringer fra Språkløftet.Språkløftet er et prosjekt som er realisert i 9 kommuner mellom barnehage og skole.Denne er gjennomført i Baerum kommune som har mange flerspråklige barn.

 4. Jeg har lest artikel “Flerspråklighet-en ressurs”. I teksten fant jeg en viktig idee at barna burde være stolte av sin morsmål og de kan få mulighet for å benytte sinne språkkunskaper i barnehage.

 5. Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen kan brukes som utgangspunkt for diskusjon pa et avdelingsmøte.I følge denne dokumenten ”Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse”. Jeg er ikke enig med tanke at Flerspråklig arbeid er uavhengig av tospråklig assistanse .Jeg synes at flerspråklig ansatter er en ressurs som støtte denne slags av arbeidet.

  • Flerspråklige ansatte er hlet klart en viktig ressurs i arbeidet med å gi tospråklig assistanse og skape et flerspråklig miljø i barnehagen. Når det i heftet står om flerspråklig arbeid uavhengig av tospråklig assistanse, er poenget at alle som jobber i barnehagen har et ansvar for å støtte at barna bruker sitt morsmål og arbeide for å fremme barnas norske språk. Heftet gir ideer til hvordan alle kan engasjere seg i dette arbeidet.

 6. Sangene på morsmålet mitt kan jeg bruke til å merke “merkedager” i barnehager som: morsmåls dag, bursdag (av et barn som er tospråklig), FN-dag.
  Man kan også bruke flerspråklige sanger i samlingsstund eller teatre.
  Egentlig kan man alltid improvisere og “spille” med språk sammen med barn (rime for eksempel).

  • Du har gode idèer til hvordan dere kan fortelle rim & regler og synge sanger på ulike språk. En idé er at dere lærer dere bursdagssanger på de språkene som barn og voksne på din avdeling kan. Det kan bli veldig god stemning rundt en bursdagsfeiring når det synges på mange språk!

 7. Jeg synes at NAFO er et godt resurs for oss som jobber i de flerkulturelle barnehagene.
  Som målet av NAFO er “Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″. Jeg vil gjerne å bruke dette resurs for meg som er tospråklige og til jobben min om hvordan skal jeg bidra dette til barna.

 8. Jeg har lest en artikkel om “Tospråklige assistanse i barnehagen”. Jeg har valgt akkurat den fordi der står hvordan er det viktig for barnehager de som kan to eller flere språk. Det visser hvordan vi kan bidra til barn som kommer fra forskjellige landet.
  Det var et prosjekt i Prestengabarnehagen i Askim hvor sønnen min går. Jeg har lest lenge siden sist en artikkel om dette prosjektet. Det er fint at jeg kan lese den igjen.

  • Så flott at du er opptatt av tospråklig assistanse i barnehagen! Vi trenger barnehageansatte som har denne kunnskapen! Så morsomt at du kjenner til at Prestenge barnehage var med i dette prosjektet. Vi laget en film fra en av de andre barnehagne i prosjektet: Skal vi leke butikk? Se anbefales! 🙂 Her er lenke til Tema Morsmålsiden med filmer http://morsmal.no/no/om-barnehagen-norsk/filmer-barnehage

 9. Når tospråklige barn hører fortellinger som veksler mellom to språk prøver de å lære samtidig begreper og ord og begge språkene (i samspill med hjelp av bilder).

  • Ja, det gjør de. Det fine er at de som holder på å lære norsk, kan høre på fortellingene sammen med de som kan norsk godt. Slik vil få felles opplevelser som de både kan leke og snakke sammen om.

 10. Jeg har gått inn på NAFO hjemmeside for å bli mer kjent med NAFOs nettsider. Inne på Tema Morsmål kunne man finne frem sanger og bøker på mange forskjellige språk. Jeg synes at det blir morsomt å synge sanger eller å fortelle eventyrer på to forskjellige språk på samtiden.

 11. 1.På NAFO hjemmeside har jeg lest at det finnes Tema morsmål er en nettside med ressurser for barnehage på 12 språk. På den enkelte språkside finner du en barnehagemeny. Den er delt inn i disse kategoriene: Sanger og musikk, Rim og regler, Les og lytt til en bok, Lån en bok, Andre bøker.
  2.Mama Lisa´s world sanger på mitt morsmål hindi Nursery Rhyme आलू बोला til et barn i min barnehage . Jeg kan bruke disse sangen i barnehagen i samlingsstund.
  3.

  (Hindi)

  • Lykke til med å synge sanger på hindi! Send gjerne sangene du velger ut til meg, så kan jeg publisere dem på Tema Morsmål, under Sanger og fortellinger på flere språk (under Hovendmenyen – Barnehage).

 12. Jeg har nettopp lest artikkelen om «Bukkene Bruse på 24 språk» og jeg syns at det er en fin idé å bruke teknologien til å støtte språklæring. Minoritetsbarn kan ha nytte av å høre et eventyr både på norsk og sitt eget språk. Nye teknologier fenger oppmerksomhet blant barn bedre enn vanlige bøker. Det kunne være spennende å høre en fortelling på 2 forskjellige språk samtidig.

  Etterpå fant jeg også et forslag om å anvende eventyrposer. I sånn pose finnes det et eventyr på forskjellige språk, figurer som kan brukes til fortelling og lydbok på CD. Figurer støtter forståelse. Det er en god løsning for dem som ikke har lyst eller mulighet å lage konkreter selv, og vil gjerne formidle en bok til minoritetsbarn.

  • Du har funnet fram til fine ressurser. Ta kontakt med ditt lokale bibliotek og spør om de kan skaffe eventyrposer fra Det flerspråklige bibliotek til barnehagen din. Så kan du prøve dem ut!

 13. NAFO: Natjonalt senter for flerkulturell opplæring.
  Jeg leste en artikkel om flerspråklig arbeid i barnehagen. Jeg tror at det er veldig interessant utgangspunkt og jeg vil vete og å lese mere. Jeg tror at flerspråklig arbeid kan være om hjelpe både for barne og voksne som kommer til et annet land.

  • Ja, barnehagen kan være et viktig sted for både barn og foreldre, spesielt for dem som er nye i Norge. Se gjerne på Tema Morsmåls side Veiledning til foreldre. Her står det mer om betydningen av å ha et godt samarbeid med foreldre.

 14. Jeg har lest mange artikkeler på NAFO.Alle er veldig interessant og vikting for å arbeide bedre med barn i barnehagen. Jeg leste for eksempel.et artikkel på Systematisk språkarbeid med nøkkeord om tenaen: Flerspråklig Arbeid i Barnehagen.
  Den temaen ar veldig interessant og jeg skal lese mere om den artikkel
  for å være mere kompetense om arbeidet.

  • Så fint at du liker denne artikkelen. Håper den gir deg ny kunnskap og gode tips du kan ta med deg til de andre i din barnehage!

 15. Jeg synes at NAFO er gøy og spennende. Dette er bra å lære eller å vite noen fortellinger fra mange forskjellige morsmålene. Dette er supert egentlig! Jeg gleder meg til å finne en av de fortellinger som jeg har på mitt morsmål.

 16. Det å lese artikler på NAFO sin nesttside er veldig inspirerende og kan hjelpe meg mye i min jobb på avdeling. Vi har noen tospråklige barn og det er viktig a vite hvordan man kan støtte dem. Det er også viktig for meg å se på tospråklighet som en ressurs. Jeg snakker polsk som morsmål og det er ikke bare en ulempe (fordi jeg snakker ikke så flytende norsk som nordmann) men det kan være også en fordel. Jeg kan bidra men min kulturell bakgrunn og være en del av kulturell mangfold. Det er viktig for meg å se på min tospråklighet i en helt annen måte.

  • Ja, det starter med at du selv erfarer at din tospråklighet er en ressurs. Du kan bety mye for hele barnehagemiljøet, både med din flerspråklige kompetanse og med alle dine kulturelle erfaringer. Lykke til!

 17. Hei, jeg har lest NAFO, jeg syns at det er veldig bra å prøve forskjellige kultur. Det er bra for barn og så, fordi de lærer ulike eventyret og ulike sanger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.