Informasjonsmøtet for veilederne høsten 2015

Informasjonen som ble gitt på møtet for veilederne, finner du her.