Informasjonsmøtet våren 2015

Våren 2015 hadde vi et informasjonsmøte for både kursdeltakere, veiledere og styrere. Klikk her

for å se på presentasjonen som ble vist på møtet.