Oppsummering fra samling 15

Vi begynte dagen med å jobbe med noen nye ord og uttrykk som for eksempel departement og arrangement (som uttales litt franskaktig), gjelde, å omgå, i samsvar med og i sammenheng med – det var ikke lett å finne ut forskjellen på disse to.

Videre tok Eivind Karlsson over og vi snakket om møter og møteledelse. Vi øvde på å møteledelse, hvordan man rekker opp hånda, tar ordet eller ber om ordet. Det var mange nye ord og uttrykk knyttet til møteledelse også: bemerkning, har noen kommentar? enestående, protokoll, referat, og mange andre.

Vi har også sang en sang (om møteledelse) om gode møter med Musevisa som melodi. Vi så på en film om Supperåd som ikke var så lett å forstå, siden det var litt for mye typisk norsk humor:

På slutten av dagen har vi snakket om forberedelsene til kursavslutningen.

For å få kursbevis må alle levere følgende innen 30. november:

1) Kartleggingsskjemaet som du fyller ut sammen med veilederen din: Ta utgangspunkt i kartleggingsskjemaet som du fylte ut og gå gjennom skjemaet sammen med veilederen en gang til. Fyll ut punktene under «Etter kurset, hva kan jeg nå» sammen med veilederen din. NB: Pass på å ha kopi av skjemaet til deg selv og veilederen.

2) En tekst om egen språklæring: Skriv en kort tekst der du oppsummerer hva du har lært på dette kurset og hvordan du har tenkt å fortsette å lære norsk i tiden fremover i barnehagen og ellers (ca. 1-2 sider).

3) 3 tekster som du skrev på kurset i originalversjon og bearbeidet versjon.

Oppsummering fra Samling 14 Tema foreldrerolle.

Vi har snakket om foreldrekaffe og hvordan barnehagen samarbeider med foreldre på forskjellige måter. Til å begynne med hadde vi en speed-dating om hva foreldrene snakker om ved henting og levering. Dessuten har vi vært på datarommet, der hadde vi diktat, og skrev en invitasjon til et foreldrearrangement. Vi har lært litt om hvordan vi kan skrive ukeplan og månedsbrev. Det var svært nyttig med et lite  rollespill som ga oss mulighet til å øve på hvordan vi kan håndtere vanskelige situasjoner og urimelige foreldre på en profesjonell og rolig måte. For eksempel hvordan man kan hvis foreldrene klager at barnehagen ikke sier ifra hvis barnet skader seg. Noen nyttig fraser her for å håndtere slike situasjoner var for eksempel: “Tusen  takk for innspill”, “Jeg vil gjerne drøfte din bekymring med pedagogisk leder/resten av personalet.”  Vi har også jobbet med grammatikk med bestemt og ubestemtform av adjektiv og substantiv. Vi har spilt Alias med en grammatisk vri. Og vi øvde på noen oppgaver på å bruke substantiv og adjektiv riktig når man skriver bildene i bok. Det var moro å synge sanger med bevegelser. Noen hadde også presentasjoner, de var nervøse og synes det var skummelt. De var sjenerte, men ble lykkelige da det var over. God helg!

Oppsummering fra samling 8

Vi begynte dagen med en veldig energisk sang som mange ikke kjente fra før. Kraivalee var flink til å danse!

Vi har snakket om kommunikasjon under måltidet og har lært nye ord som stod i matoppskrifter på facebook, om kjøkkenutstyr og navn på ulike matvarer, for eksempel strimle, å strø, gylne, osv. Vi har jobbet i grupper og har sett på hvilke verbformer som brukes i ulike samtaletemaer ved måltidet. Da har vi oppdaget litt forskjellige verbformer – presens, infinitiv, imperativ, fortid og framtid. Vi har også lært litt om passiv.

Vi hørte på første episode av hørespillet “Matilda” som alle skal høre fortsettelsen av i sommerferien. Familien til Matilda sier stygge ting til henne, for eksempel kaller de henne en blemme, krapyl og avskum, og sier “hold snavla di” (som betyr “hold kjeft”). Det var også andre sommeroppgaver som alle har fått – noen felles og noen individuelle.

Vi avsluttet med noen sommersanger! 🙂

Nå er det sommerferie og vi møtes igjen til samling 24. august!

Velkommen til 8. samling!

Vi ønsker dere velkommen til åttende samling på kurset Barnehagenorsk – 8. juni!

Det er siste samling før sommerferien, og vi skal ha det moro både med grammatikk, matprat og sommersanger. Vi deler også ut sommeroppgavene til hver av dere.

Vi sees på rom 46 -PA 314!

Hilsen Aljåna og Ingvild

Barnehagesamling i Utforskeren barnehage

  1. juni var det barnehagesamling i Utforskeren barnehage med Malar, Vimala, Olga, Hayat og Diana. Gruppen holdt en spennende samlingsstund med 3-4-åringer, Похожее изображениеmed mange sanger og fortellingen om Geitekillingen som kunne telle til ti. Her var det mye moro med spennende varianter av kjente sanger, god stemmebruk og konkreter som ble brukt i formidlingen. Barna var helt tydelig engasjert, de kom med innspill underveis og var med på å synge og gjøre bevegelsene til sangene. Selv om de som holdt samling var litt nervøse fordi de mente at de ikke hadde nok tid til å forberede og planlegge alt som de skulle, ble det en vellykket samlingsstund for barna. Takk til dere alle for at jeg fikk være med på dette!

Etter samlingsstunden med barna diskuterte vi hvordan det gikk og hva som kunne blitt gjort annerledes. Stor takk til Elisabeth, veilederen til Vimala, Olga og Hayat, som kunne være med oss i diskusjonen og kom med nyttige innspill. Vi var innom mange ulike faglige temaer i diskusjonene som bl.a. hvordan man kan ivareta barnas aktive deltakelse underveis i formidlingen og etter at boken er lest/fortellingen fortalt, hvilke spørsmål som engasjerer barn mest og om barns medvirkning. Kursdeltakerne vekslet også erfaringer om hvordan de holder samlingsstunder i barnehagene sine, og vi snakket også mer generelt om hvorfor man har samlingsstunder i barnehagene. Det ser ut at det er mye forskjellig i de ulike barnehagene – noen kaller samlingsstund for barnemøte og bruker det til praktiske avklaringer av dagen, andre bruker sanger og formidler litteratur i samlingsstundene, noen legger vekt på å snakke om felles opplevelser, og noen barnehager har ikke samlingsstunder i det hele tatt. Kanskje flere av kursdeltakerne kunne komme med innspill her om hvordan dere gjør det i din barnehage?

Oppsummering fra sjette samling

Vi begynte dagen med å snakke om poetiske tekster, for eksempel rim og regler. Slike tekster brukes hver dag i barnehagen, men vi er kanskje ikke så bevisst på hvorfor de er viktige. Vi lærte nye rim og regler fra hverandre som vi gleder oss til å ta med tilbake til barnehagen. Når vi leser litteratur tenker vi heller ikke alltid over hvor viktig det er og hvorfor vi gjør det, og hvordan vi skal bruke litteratur med barna. Vi jobbet med eventyret Pannekaka, og lærte om hva det vil si å bli fastere i fisken.

På datarommet øvde vi på å skrive om bokformidling. Vi lærte det nye ordet “ikonotekst”. Det er samspillet mellom ord og bilder, hvordan de formidler fortellingen sammen. Vi har sett på bilder i en bok og diskutert hvordan bildet forteller historien. Boka handlet om Nora og hennes lillesøster som er baby.

Vi har også øvd på å skrive setninger med infinitiv (å synge), presens (synger) og futurum (skal synge). Vi har også sett på hvordan verbene bøyes på forskjellige språk, og sammenlignet morsmål og norsk. Noen språk bøyer ikke verb i det hele tatt, men andre språk bøyer verb nesten på samme måte på norsk.

Velkommen til sjette samling!

4. mai møtes vi igjen til sjette samling på Barnehagenorsk 2018! Vi gleder oss fordi det blir mye gøy med barnelitteratur – rim og regler, tull med språket, eventyr og bildebøker!

Bilderesultat for barnelitteratur i barnehagenHusk å ta med bildebøkene som du har jobbet med til utstilling, og husk å ha med en regle/rim/elling som du kan utenat og kan lære bort til de andre.

Vi skal være ca. samme sted som sist – i Pilestredet 46, rom PA304.

Vel møtt!

Oppsummering fra 5. samling 20. april

Dagen begynte med at brannalarmen gikk og vi måtte ut i kulda. I grammatikken i dag lærte vi hvordan vi bruker preposisjonene «om», «til», og «på». Vi har lært om de ulike verbformer, «infinitiv», «presens», «fortid» og «framtid». Vi leste setninger med feil i, og rettet dem opp.  Vi fortsatt med ordstilling. Vi har snakket litt om bøker, da delte vi oss i grupper og hadde en speed-date om lesekultur i barnehagen. Vi har snakket om hvordan vi leser, hvor vi leser og når vi leser i barnehagen, og hva vi leser. Dessuten reflekterte vi over om vi ble lest for da vi var små. Senere snakket vi om hvordan vi snakker med barn om bøker.  Vi har sett en film om barnebokformidling. Boka som ble formidlet het Vulkanøya. Vi hadde observasjonsoppgave om lesestunden i filmen. Blant annet lærte vi om hvordan vi skal legge merke til om alle barna er interessert i boka vi leser.  Vi samarbeidet og la grunnlag for barnehagesamling.

Vi har også lært mange nye ord, for eksempel «å gremme seg», «litteraturens jungel», «tilværelse», «ritualer», vi har lest og vi snakket om forskjellen på en idiot og det å være dum. Dessuten fikk vi øvd oss på forskjellen på uttalen av å og ø.