Kursavslutning 8. april

Forrige uke var det kursavslutning på Barnehagenorsk etter åtte fullendte samlinger siden i høst. Det har vært en spennende og utrolig fin kursperiode – vi syns dere har fått gjort, snakket om, skrevet, lest om og utviklet dere mye siden da, og vi håper dere deltakere syns det samme.

Nedenfor ser dere et glimt fra kursavslutningen, der instituttleder Mette Tollefsrud var til stede og delte ut kursbevis, en av veilederne delte ut «modighets-roser» til kursdeltakerne, vi sang sammen på flere språk og Bukkene Bruse på Badeland til slutt ble gjenfremført i en revidert versjon – til stor glede for tilskuerne!

Kursavslutning

Noen av dere har gitt uttrykk for at dere ønsker å fortsette med noen av arbeidsmetodene fra kurset i barnehagehverdagen i tiden fremover – det er veldig flott, og vi håper at vi kan få holde kontakten med dere om dette blogg-prosjektet.

Tusen hjertelig takk til dere alle – både kursdeltakere og veiledere – for all modighet, innsats og godt samarbeid i og om dette Barnehagenorsk-kurset. Vi ønsker dere alle en fortsatt riktig god vår og håper på å høre fra dere!

Beste hilsen

Benedikte og Aljåna

 

Oppsummering fra tirsdag 7. april

I dag hadde vi en mystisk dag: Noen hadde avbestilt maten vår, rommene våre og passordene våre – det var uflaks! Men det løste seg – vi fikk et rom og mat i kantina etter hvert (riktignok i kantina nummer 2, vi ble kastet ut fra kantine nummer 1).

Vi har snakket om barns medvirkning med utgangspunkt i Rammeplanen, gjort noen grammatikkoppgaver, snakket om navn på blomster, trær og fugler, og vi har sunget forskjellige sanger på datarommet der vi til slutt endte opp.

Selv om det har vært en rotete dag, har de fleste tatt det med et smil! Vi håper på en bedre dag i morgen.

Samling i Vestliveien barnehage

Fredag for to uker siden og litt til holdt Katarzyna, Emila, Domenica og Ela samling i Vestliveien barnehage på Greverud. De fire hadde laget et bordteater av en vinterfortelling, boken Gjøken i klokka (Øien 2010), og bordscenen med konkreter til historien var gjort klar da barna kom inn på «teaterrommet».

Gjøken i klokka Vestliveien1

Deltakerne innledet formidlingsstunden ved å presentere alle nye voksne som var til stede på teaterrommet, og å synge «Det snør, det snør» sammen med barna – akkurat den fredagen snødde det, så det passet godt! Deretter formidlet de historien for barna – dette gjorde de sammen ved at Ela var forteller og leste beskrivelsene av stedene og hendelsene i fortellingen, mens de andre hadde hver sine roller og tilhørende replikker: Domenica hadde rollen som et (sovende) pinnsvin, Emilia var en ivrig og irritert gjøk og Katarzyna en blid og kreativ harepus.

Vestliveien2Barna fulgte oppmerksomt med mens dramaet om hvor fru Gjøk skulle bo, utspilte seg. Underveis i formidlingen fikk deltakerne til og med noen ekstra tilskuere utenfra som gjerne ville ha med seg deler av bordteateret. Konkretene hadde deltakerne funnet frem og laget sammen, og alle hadde tydelig øvd på sine replikker og mange av de vanskeligere ordene i disse. Som avslutning på formidlingsstunden sang deltakerne «Jeg gikk en tur på stien» sammen med barna og delte deretter ut gulrøtter. Vestliveien3

Etter dette snakket deltakerne og veilederne sammen om formidlingen og om praksiser for språklig deltakelse og språkveiledning i det daglige arbeidet i barnehagen.

Tusen takk til dere alle for en veldig hyggelig samling i Vestliveien.

Benedikte

Samling i Solsikken Montessoribarnehage

Torsdag for snart to uker siden holdt Arcelie, Patrycja, Valérie og Martyna en samling for noen av barna på Solsikken Montessoribarnehages avdeling Låven der de leste og konkretiserte Geitekillingen som kunne telle til ti (Prøysen). Det var en veldig spennende opplevelse både å få være med på samlingen deltakerne hadde forberedt, og å få oppleve litt av barnehagens pedagogikk.

Låven

For å starte samlingen ble det ikke gitt noen beskjed (der og da) om hva som skulle foregå, i stedet satte Arcelie på musikk, som signaliserte overgangen til en ny aktivitet. Da barna hørte denne, begynte de å spankulere rolig langs en sirkel som var markert på gulvet, og da musikken var slutt, kom de så én og én og satte seg på sine faste plasser i en halvsirkel på gulvet. Arcelie innledet samlingen ved å presentere de «nye voksne» som var på besøk, og å samtale med barna om hvilken dag og måned det var og hvordan været var. Deretter sang deltakerne noen sanger sammen med barna, før de begynte formidlingen av fortellingen om Geitekillingen.

Til formidlingen hadde deltakerne fordelt rollene i fortellingen og formidlingen mellom seg: Martyna var forteller, Valérie var geitekillingen, Arcelie var de andre dyrene i fortellingen og Patrycja formidlet fortellingen visuelt ved å styre konkretene etter det de andre fortalte. Deltakerne hadde tatt med seg flotte konkreter og rekvisitter som bidro til å synliggjøre noen av de vanskeligere ordene i boken: elvebredden og los, for eksempel.

Geitekillingen

Barna fulgte spent med under formidlingen, og hver gang Valérie kom til tellingen, talte barna med. Etter formidlingen stilte deltakerne barna spørsmål med utgangspunkt i eventyret, og disse resulterte blant annet i mer fellessang på initiativ fra barna. Geitekillingen som kunne telle til ti inneholder en rekke ord som ikke forekommer så ofte i muntlig tale, av den grunn kan dette være noe utfordrende å skulle formidle i en samlingsstund. Nye ord og avanserte uttrykksmåter utgjorde imidlertid ingen hindring for de fire deltakerne her, som sørget for en levende fremstilling av Prøysens fortelling.

Etter formidlingsstunden snakket veilederne og deltakerne sammen om hvordan formidlingen gikk, når og hvordan deltakerne pleier å lese for barn og om språkveiledning i arbeidshverdagen generelt. Vi ble enige om at slik veiledning ikke bare behøver å dreie seg om de formelle sidene ved språkbruk (grammatikk og uttale), men også kan innebære å legge til rette for at en kollega får muligheten til å bruke språket på nye måter i nye situasjoner.

Tusen takk skal dere for en veldig hyggelig samling på Låven.

Benedikte

Barnehagesamling i Lia barnehage

Forrige onsdag holdt Zilha, Komathy og Nora en samling med noen av skolestarterne i Vestliveien barnehage der de leste hver sin bok om ulike, gjenkjennelige følelser: Hvem bestemmer? (Wirsén), Nei! sa Veslemonster (Jónsdottir, Helmsdal og Güettler) og Hvem er søt? (Wirsén).

Hvem bestemmerHvem er søt

Deltakerne hadde tatt med seg noen konkreter til formidlingen og brukte stemmen høyt og lavt og iscenesettende mens de leste ivrig fra hver sin bok. Barna fulgte nøye med, og underveis konstaterte flere av barna at de kjente noen av bøkene fra før. Nora hadde forberedt noen spørsmål om å få bestemme som hun stilte til barna før hun begynte å lese fra boka – dét var lurt og en god måte å forberede barna på innholdet i en ukjent bok på.

Nei!

Før og etter bokformidlingen sang deltakerne, veilederne og barna sammen, og både barna og deltakerne så ut som om de var veldig vant til slike lesestunder. Etter lesestunden snakket veiledere og deltakere sammen om hvordan formidlingen gikk, når og hvordan deltakerne pleier å lese for barn og hvordan deltakerne kan få øvelse i å gjøre dette enda bedre. Det er mye vi voksne kan lære av å lese bøker for barn!

Tusen takk for et veldig hyggelig besøk og en spennende samling i Lia barnehage!

 

Oppsummering fra 4. mars

Vi begynte denne vårlige onsdagen med diktat: Alle skrev en beskjed om feiring av Barnehagens dag og en innkalling til et personalmøte som to diktater. Disse rettet alle deretter for hverandre. Dagens kommunikasjonsøvelse var så å gi og motta en beskjed så grammatisk korrekt som mulig – det er ikke alltid lett å skulle sørge for å få med alle nødvendige informasjoner og samtidig plassere alle ord på riktig sted, i riktig form, samtidig, men en desto viktigere øvelse. Beskjedene som ble laget i denne forbindelse, ledet diskusjonen over på det grammatiske temaet bruk av ubestemt og bestemt form av substantiv, som vi deretter gjennomgikk. Vi snakket om noen generelle regler for bruk av disse, som (dessverre) må suppleres av mer spesifikke regler for bestemte ord og uttrykk.

Så gjennomgikk vi hjemmeoppgaven om ordstilling i teksten “Hvorfor lese bøker for barn” – denne teksten inneholder en rekke spesielle formuleringer og en del forunderlige uttrykksmåter, av den grunn er det mange ting å holde oversikt over når man leser og jobber med denne. Lest

I den siste timen leste vi den første siden i kapittel 23 om barns medvirkning og snakket om hvordan vi ivaretar og kan ivareta barns medvirkning i barnehagehverdagen. Dette er et svært omfattende tema og et viktig diskusjons- og forskningsområde (se for eksempel http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Temahefte-om-barns-medvirkning/ ). Flere av hjemmeoppgavene dreier seg om dette temaet.

Neste samling er siste samling på kurset. Noen av underholdningsinnslagene til kursavslutningen er bestemt, men vi behøver også en felles sang vi kan synge sammen! Kanskje hadde det vært hyggelig med noen vårsanger, for eksempel

“Kom mai, du skjønne milde”

“No livnar det i lundar”

“Den første løvetann” (https://www.youtube.com/watch?v=c1b1DbzdHIo )

eller andre forslag dere har? Legg dem i så fall gjerne til i kommentarfeltet her!

Tusen takk for i dag!

 

Oppsummering fra 3.2, Gruppe 2

Vi begynte dagen i dag med fire beskjeder – blant annet om visningsmappene som skal leveres. Vi leverte inn skriftlige tekster som vi har skrevet siden femte samling.

Så jobbet vi med grammatikk, ut ifra de feilene som oftest forekom i hjemmeleksene. I den andre timen leste vi en tekst om barns tidlige språkutvikling. I tredje time leste vi om følelser fra Tekstboken og gjennomgikk noen uttrykk om følelser.

I pausen fikk vi muligheten til å smake på himmelsk gode kaker som Ela hadde laget! Tusen takk!

På data jobbet vi med Power Point-presentasjoner om bøker og materiale til lesestunder.

Nå skal noen av oss gå for å spise/ha det hyggelig på Aurora!

Oppsummering fra onsdag 14.1

I dag har vi hatt sangstund: Vi sang “Blomster små” for å repetere alles navn, og så danset vi rundt “en enerbærbusk”.

Deretter leste vi ulike dikt og øvde på uttale og rytmen i diktene. Vi lærte oss mange nye ord, for en del av diktene besto av en del ukjente ord som ikke inngår i dagligtalen.

I andre time snakket vi om litteratur og språk- og fantasistimulering. Illustrasjonene i bildebøker er viktige for at barna skal forstå handlingen i bøkene, og de kan også være med på å fremme språkutviklingen.

I dag har vi lest mange interessante, morsomme og skremmende bøker. Vi fant ut at det er viktig for oss å lese høyt for barn, fordi da får vi øvd på uttale og å bruke ord som vi har lært. Noe av litteraturen var ny for oss, og vi diskuterte hvilke aldersgrupper bøkene passer for, og hvordan vi kan presentere bøkene for barna i barnehagen. Emilia, Forcelynn og Ela var så kreative at de dramatiserte boken de hadde lest – det var veldig fint for oss andre å være vitne til!

Vi gleder oss til neste samling i februar, og da blir det også kafebesøk etter undervisningen for de som vil – sted bestemmes i kommentarfeltet under!

Oppsummering fra tirsdag 13. januar

Den første samlingsdagen i 2015 er snart til endes, og den har vært innholdsrik! Vi begynte dagen i dag med å snakke om hjemmeoppgavene og visningsmappen som hver deltaker skal levere på slutten av kursperioden, samt barnehagesamlingene, som vi snart kan begynne å glede oss til.

Deretter arbeidet vi med nye ord om mat, kjøkkenutstyr og helse, og deltakerne skrev mange setninger med nye ord de hadde lært siden sist, blant annet:

  • Gutten min var syk, han hadde fått utslett og skarlagensfeber.
  • Vi bruker en øse til å øse opp suppe.
  • Vi setter en trakt oppi en flaske når vi heller/fyller olje i en flaske.
  • Rødspette er en flat fisk med prikker på.

skuuerfriebhger1For at alle skal kunne forskjellen på helsetninger og leddsetninger og ordstillingen i disse setningstypene, jobbet vi lenge med dette, både før og etter lunsj. Aljåna forklarte og eksemplifiserte ordrekkefølge i ulike typer setninger, deriblant i setninger med direkte og indirekte tale. Og fordi lærerne tror det er nyttig å gjøre oppgaver om dette, gjorde vi mange ordstillingsoppgaver.

sukkerfriebhger3Én av hjemmeoppgavene var en avisartikkel om sukkerfrie barnehager, og dette temaet diskuterte vi ved at alle kom opp med argumenter enten for eller imot sukkerfrie barnehager. Diskusjonen endte med at Andzelika slo fast at det antakelig ikke finnes noen barnehager som fortjener betegnelsen “sukkerfrie barnehager”.

datarom5samlingEtter dette jobbet alle på datarom med en online norsktest. Mens alle deltakerne ble testet, skrev Aljåna og Benedikte denne oppsummeringen, og vi håper de fleste kan skrive kommentarer til den og si hva de likte best av læringsaktivitetene i dag 🙂

Riktig god jul til dere alle!

JulekuleKjære deltakere,

tusen hjertelig takk skal dere ha for utrolig hyggelige julekort og julegaver, som vi plutselig fant i posthyllene våre! Det var en veldig hyggelig overraskelse.

Vi ønsker dere gode førjulsdager i barnehagen og riktig gode juledager når så langt lir.

Tusen takk for hyggelige samlinger dette året, og vi gleder oss til å se dere på nyåret!

Julehilsener fra

Benedikte og Aljåna