Oppsummering Samling 15

Kari startet dagen med en veldig god sang, en julesang. Det har vært en rolig og effektiv dag med en del diskusjoner. Vi lærte hvordan vi kan søke på arbeidsplassbasert utdanning (ABLU) for å bli barnehagelærer. Og om hvilke krav som stilles til oss. Vi har snakket om fagforbundet, og vi har sett på en kort film om å sikre sine rettigheter og plikter. Vi hadde et rollespill der vi  lærte om hvordan man tar opp ting når man har problemer med sjefen/veileder. Men også et intervju, der vi måtte finne en som kjente så godt og intervju hverandre om framtida (om fem år). Siste del av dagen gikk med til å planlegge hvordan vi skal gjennomføre avslutningssermonien. Vi har hørt på musikk og lært en dans og hatt en opphetet diskusjon om opplegget. Planner om mat ble lagt. Det er gøy å følge kursdeltakerens engasjement. Kari har kommet tilbake. Noen har vært på datarommet og ordnet med avslutningsmapper – og alle andre har levert siste mappen, som vi har jobbet hardt for å få i havn.

Samling 13

I dag begynner vi rett og slett med slutten, for  det var kjempefint med presentasjoner, så morsomt og spennende. Men det var også veldig deilig å bli ferdig med presentasjonene, for flere av kursdeltakerne var nervøse og hadde lampefeber. På datarommet jobbet vi med våre egne presentasjoner, og ikke minst om det å bruke verktøyet Powerpoint. Å se resultatet var noe som gjorde oss stolte. Kanskje blir vi mindre redde for å gjøre det igjen. Mange studenter var veldig flinke og godt forberedt. Temaet om barns følelser oppleves som særdeles viktig, og det fruktbart at voksenrollen kom fram. Å få litt innsikt i hvordan forskjellige barn kan uttrykke følelsene sine, er relevant. Gjennom arbeidet med følelser har vi lært mye om adjektiv. Vi har fått mye veiledning på hvordan vi skal presentere foran publikum. Ingvild fortalte om hva hun gjorde en gang da hun var nervøs. Vi har lært også om hvordan vi kan planlegge en presentasjon ved å tenke på  hvordan vi kan inspirerer, kommuniser og være faglige.  Med noen slike tanker i bakhodet, var det utfordrende å å øve på det å kommunisere, det å finne kontakten med publikum. Vi lærte mange nye ord, blant annet om typer redsel, som det å være mørkeredd, ha sceneskrekk eller tannlegeskrekk og høydeskrekk eller fobi. Og vi lærte at en huleboer er en som holder seg for seg selv, og kan brukes som en metafor på de barna som er så sjenerte at de ikke kommer ut av skallet sitt.

Men før presentasjonene gjorde vi også noen andre ting. Vi  begynte faktisk dagen med vi med oppgaver om følelser i ulike ordklasser. Det har vært et skikkelig samarbeid om grammatikken, for den var vanskelig. Vi diskuterte om utfordrende barn eller barn som vi opplever som utfordrende i små grupper.

Helt helt på tampen av dagen avsluttet vi med en morsom og bevegelsesrik kyllingsang! God helg!

Oppsummering av samling 12

Vi startet dagen med litt verbtrim og øvde på uregelmessige verb. Vi laget små grupper og jobbet sammen for å oversette de uregelmessige verbene til morsmålet. Vanja fikk vondt i hodet av dette – det var litt for mye.

Vi har snakket mye om følelser i dag som å være redd, sint, glad og lei seg. Her var det mange nye ord og uttrykk, for eksempel sint som en tyrk.  Vi har lest og diskutert en tekst som handler om følelser – hvordan man tar barnas følelser på alvor.

Vi har jobbet med grammatikk og bøyning av adjektiv. Vi repeterte hva adjektiv var – det er ord som beskriver ting eller personer. Og vi har øvd på å finne adjektiv i en setning. Vi har sunget en fin sang om kjoler i ulike farger og gjort noen adjektivoppgaver for å forstå hvordan man bøyer adjektivene i tall og kjønn og hvordan formene endres.

Vi fortsatte å utforske og diskuterte om følelser i bøkene skrevet av Anna Fiske. På datarommet har vi lært hvordan man lager Power Point presentasjon. For mange var det aller første gang de jobbet med å lage presentasjoner, noen var litt mer kjente med dette verktøyet. På slutten fikk vi noe forklaring på hvordan vi skal jobbe med leksene til neste gang.

Vi avsluttet samlingen med at Hayat lærte oss alle en bevegelsesregle “Vi skal ut på bjørnejakt”.

Vi har lært mye i dag. Alle savnet Kari!

Oppsummering fra samling 7.september

I dag morges var det veldig morsomt og kaotisk å finne fram. Vi måtte inn gjennom en café og vi hadde knapt satt oss før vi måtte bytte rom. Da vi endelig fikk et nytt rom, var det gøy å lage plakater som ga informasjon til foreldrene om sykdom. Vi har snakket om mange forskjellige barnesykdommer, typiske symptomer og bivirkninger. Dessuten laget vi en liste med de sykdommene som er vanligst i barnehagen. På datarommet jobbet vi med grammatikk og verb, da særlig med uregelmessige verb. Vi leste i rammeplanen om barns medvirkning. I den forbindelse diskuterte vi at barna både kroppslig og språklig kan gi uttrykk for hvordan de har det. Da snakket vi også om hva barna kan bestemme og hva de ikke kan bestemme. Vi utvekslet forskjellige erfaring fra barnehager. Vi har også sett en film om barnas samtaler med voksne. Gode samtaler er viktig for barnas medvirkning, man må lytte og spørre for å skape en god samtale. Å skille mellom utvekslingstonen og undervisningstonen er vesentlig når man snakker med barn. På slutten sang vi flere tulleversjoner av «Bæ-bæ lille lam.»

Tusen takk for en fin samling,

Oppsummering fra samling 9 + 10

  • Det var koselig å være på samling igjen etter sommerferien, og fint å se de andre igjen! De fleste var her.
  • Vi snakket om sommerturen, og jobbet med sommer-ord. Det har vært lærerikt å lære nye ord fra turene vi tok. Vi ble delt i grupper, og hadde en ordkonkurranse. Da lærte vi også mange nye ord.
  • Vi jobba også med en ny app som heter book creator, og vi prøvde å skrive vår egen bok. Noen brukte faktisk ipad for første gang.
  • Vi hadde en grammatikktime der vi repeterte verbformer som de fleste kunne litt om fra før. Det var en veldig morsom grammatikktime der vi lærte gjennom sang. Sangen kan vi bruke sammen med barna.
  • Vi hørte på mange forskjellige eventyr som kursdeltakerne hadde laget.
  • Til slutt sang vi en sang med ko-ko, og noen følte seg litt ko-ko.
  • Snipp snapp snute, så var fredagen ute…..

Samlinger i høst, en oppdatering.

Hei alle sammen, håper dere har hatt en fin sommer. Nå er det ikke så lenge til vi møtes igjen. Kan dere notere datoene for samlingene nå i  høst? Husk at samlingene varer fra 09.00-15.30 og at vi forventer at dere setter av hele dagen til kursdeltakelse. Vi gleder oss til å se dere snart!
S10 – Uke 34

Dato:  24.08

S11 – Uke 36

Dato: 07.09

S12 – Uke 38

21.09

S13 – Uke 40

Dato: 05.10

S14 – Uke 43

Dato: 26.10

S15 – Uke 45

Dato: 09.11

S16 Uke 48

Dato: 30.11

S17

Dato: 07.12

Veiledersamling

Dato: 24.09

Barnehagesamling i Korshagen barnehage, 16. mai

Jeg fikk lov å være med å følge Vanja, Papantree, Dew og Norzins ferd gjennom eventyret bukkene bruse med tilhørende rekvisitter. Fossen bruste så mye at barna ble våte.(En liten sprayflaske gjorde susen!). Det var sang og barna fikk leke med teateroppsettet etterpå. Gjengen prøvde ut to alternative slutter. Etter gjennomgangen hadde vi en felles refleksjon der vi snakket om det å kunne noen eventyr og sanger utenatt – å ha et baklommereportoire. Vi snakket også om hva som skjer når vi endrer på klassiske eventyr. Hva skjer med fortellinger når vi får sympati med trollet? Og hvordan kan vi forstå slike dumme troll i fortellinger?

Vennlig hilsen

 

Ingvild

 

 

Oppsummering fra tredje samling

I dag begynte vi med et kvad og fortsatt med å snakke om morsmålsdagen og så på bilder og tekstene om morsmålsdagen på facebooksiden vår.
Etter det diskuterte vi ulike ukjente ord og uttrykk som kursdeltakerne samlet mellom samlingene.
Vi har fått god forklaring på forskjellen mellom “ord” og “begrep”.
Det overordnede temaet for denne samlingen var barns lek. Blant annet snakket vi om ulike typer lek (for eksempel rollelek, konstruksjonslek, regelstyrt lek, samlelek og fysisk lek eller sansemotorisk lek).
I dag har vi lært nye ord gjennom artikkelen om barns lek.
Vi har hatt mange gruppeoppgaver på denne samlingen.
I dag har vi snakket om protoord – det er barnas egne ord, det vil si ordlignende lyder barna bruker før de lærer å si de ordentlige ordene.
Vi fikk kunnskap om voksenrolle i lek gjennom å lese praksisfortellinger. Da snakket vi også om hva praksisfortelling er og ulike måter å skrive en praksisfortelling på, for eksempel med direkte og indirekte tale og ulike verbformer (presens og preteritum).
Vi beskrev forskjellige situasjoner på to bilder: om lek og aktiviteter ute om våren og om vinteren. Da lærte vi mange nye ord – for eksempel drage, huske, å skli, osv.

Vi lærte i dag litt mer grammatikk: vi jobbet med oppgaven fra forrige uke der vi laget setninger med ord i ulike ordklasser – verb, substantiv og adjektiv.

Vi hadde avslutning med en samlingsstund. Vi har sunget og trommet med hendene i dag. Nourzin synes det var gøy å se hvor engasjerte alle var med å synge Bukkene Bruse sangen.

Det var en god stemning i klasserommet og alle hadde det gøy!

Barnehagesamling i Huldebergmyra barnehage

Denne oppdateringen skulle ha vært publisert for lenge siden, men bedre sent enn aldri. Den 20. februar hadde Mirsa, Saida, Margrette & Nora en liten teaterforestilling basert på det ukrainske folkeeventyret “Skinnvotten” i oversettelse av Alf Prøysen. De hadde laget en tilpasset versjon med litt fire dyr i stedet for syv. Samlingen var også rammet inn av en rekke sanger om dyr. Gruppa viste stor evne til å samarbeide godt, de fungerte strålende som hverandres sufflører hvis noen glemte en replikk eller to. Barna koste seg underveis. Selv om “Skinnvotten” er et velkjent eventyr i norske barnehager, så er det et eventyr som er fylt med mange utfordrende lydkombinasjoner; for dyrene har jo spesielle, meningsbærende navn i eventyret, her møter vi pilemus silkehår, og vi møter friskefrosk langelår og revemor silkesvans og bamsefar Labbdiger. Det gjør at man både må huske de rare navnene, men man kan også lære seg hva det er når en mus piler av sted, og det gjelder å huske at de store føttene til bamsefar heter labber.

Vi snakket også om det å lære seg et eventyr utenat eller veldig godt, slik at man har det som sitt eget. Det gir en trygghet. Vi snakket også om at selv om eventyret kommer fra Ukraina er det i ferd med å bli en nasjonal barnehageklassiker som alle barn i Norge møter. Det kan være en fint at vi har noen felles referanserammer i en tid der veldig mye av felleskulturen stammer fra den kommersielle barnekulturen.

Det morsomste for barna var nok at de voksne kledde seg ut. Selv om bare en av damene jobbet i denne barnehagen, kjente mange igjen en av de andre fordi hun er mamma. Det gjorde setting trygg og fin. Kursdeltakerne hadde også sørget for at de lekte sammen med barna før kurslærer og veileder kom for å observere. Det var et godt grep.

Oppsummering av samling 6. og 7. mars

Vi begynte mandagen med å oppsummere arbeidet vi gjorde i forbindelse med morsmålsdagen. Da jobbet vi med leddsetninger og hvor vi plasserer setningsadverbialet. Vi snakket om forskjellen på faktabøker og emnebøker, og om tekstens litterære mønstre, om uttrykket om at mange fortellende tester kan sies å være lagd etter samme «lest». Dette ordet var ukjent for mange. Men vi fikk også tatt opp flere vanskelig ord som «ritualet» og «habitus», og «orientere» og «primær». Metaforer som og snakke om «Litteraturens jungel» var også noe helt nytt.
Gradvis beveget vi oss inn på det som var temaet for samlingen: nemlig følelser. I den forbindelse har vi jobbet inngående med adjektiv og samsvarsbøyning mellom substantiv og adjektiv. Vi gikk igjennom en grammatikk knyttet til følelser og hvilke preposisjoner vi bruker i tilknytning til følelser, for eksempel det «å være glad for» og «å være redd for», men også «å glede seg til» noe.
Så terpet vi på et dikt av André Bjerke om lille Liv som tegnet en ja-gris og en nei-gris. Vi har også lært å bruke powerpoint som hjelpemiddel og presentasjonsverktøy. Da fikk alle lese en bok av Anna Fiske om en bestemt følelse og deretter valgte studentene egne innganger for å snakke om disse følelsene – variasjonen var stor. Noen hadde diktet historier, mens andre gikk inn i det store alvoret. For noen var det en helt ny opplevelse å bruke Powerpoint, og vi fikk trosset vår sjenanse for å stå fram. Det å være «molefunken» og å «furte» var følelser som mange kjenner igjen, men som det var godt å få konkrete nye ord på.
Vi har streifet innom det å håndtere angst og sjenanse og å bli våre egne lykkessmed. På slutten av samlingen hadde vi et lite rollespill om hvordan vi best kan møte sinte og frustrerte foreldre.
Og så må vi aldri glemme livet svinger mellom det å ha griseflaks og det å gå skikkelig på trynet!