Barnehagenorsk 2018

Velkommen til BARNEHAGENORSK 2018. Helt på tampen av 2017 fant vi midler til et nytt barnehagenorskkurs.  23 deltaker har meldt seg interessert. Deltakerne kommer fra fire ulike kommuner i Akershus, og seks ulike bydeler i Oslo.

Vi starter 9. januar,med en oppstartsamling, hvor også veiledere og ledere i barnehagen er invitert .

Årets kurs vil bestå av 16 samlinger, hver på en hel dag.

Årets kursleder vil være Elena Tkachenko, i samarbeid med kari Bratland og Ingvild Kristin Alfheim . Alle tre er ansatt på Institutt for barnehagelærerutdanning , og har sammen utviklet Barnehagenorsk

Kari

Ingvild

Aljona

 

 

 

Rom for siste samlingen på HiOA

hei Da har vi fått rom også til avslutningssamlingen på høgskolen.

Torsdag 28. april skal dere ha samling i Pilestredet 46, rom PA 314 (i tillegg disponerer dere datarom i Pilestredet 52, rom B323)

Fredag 29. april skal dere være i Pilestredet 46, rom PA 128 -Apollo ( i tillegg disponerer dere et datarom i tredje etasje fra kl. 9-10.00)

På den siste samlingen avslutter vi med lunsj til deltakere og gjester

Nytt kurs med Barnehagenorsk

Da er vi i gang med en runde med Barnehagenorsk.

Det er 21 påmeldte deltagere, fra bydeler og kommuner i Oslo og Akershus, samt en deltager fra Spydeberg.

10. september har vi oppstartsamling for deltagere og veiledere. Den begynner kl. 15.00 og vil være i Pilestredet 46, rom Athene 2.

Første samling for deltagere vil være 7. oktober , også i Pilestredet 46, rom PA 314 norskpluss_barnehage

VELKOMMEN

 

 

Velkommen til avslutningssermoni

Da er det tid for avslutning på dette kurset.

Tirsdag 8. april kl. 15.30 inviterer vi til avslutning.

Seremonien skal være i Pilestredet 46, i første etasje , i det rommet som heter Athene 2.

Programmet blir kulturelle innslag, en hilsen fra barnehageavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, en hilsen fra Institutt for barnehagelærerutdanning her ved høgskolen  og en hilsen fra barnehageadministrasjonen fra Bydel Søndre Nordstrand . Det skal deles ut kursbevis og til slutt serveres pizza.

For å få en oversikt over hvor mange som kommer og hvordan pizza dere ønsker å spise ,ber vi om en påmelding her.

VELKOMMEN

Foto: B.Ward

Foto: B.Ward