Studiesamling i Linden barnehage

Tramp_og_LineForrige mandag besøkte jeg Linden barnehage der Marcello, Mimount og Somera holdt en spennende bokstund for sju 4-5-åringer. De valgte å lese en bok i serien om Tramp og Line skrevet av Axel Scheffler (samme forfatter som har skrevet Gruffalo-bøkene!).

Boken handler om Tramp og Line som hadde det gøy med vinteraktivitetene i snøen. Mens Marcello leste fra boken, viste Mimount og Somera handlingene med kroppen og figurene. Linden_bhg

Hovedtemaet i boken er vennskap. Selv om Tramp og Line er venner, krangler de om de skal lage en snømann som en snøhare eller en snømus, og da er det viktig å gjøre noe godt for den andre for å bli venner igjen. Mimount ledet samtalen med barna etter boklesingen og de hadde mange kloke tanker om hva det betyr å være venner, og de fortalte om egne erfaringer fra å være venner og krangle og bli venner igjen. Men det som barna virkelig ble opptatt av, var å leke med ord. De laget mange rare sammensatte ord med “snø”: snøfengsel, snøstjerne, snønese, snøbriller, snøpizza, snøhjerte, snøklokke, snøhest osv. Denne språkleken kunne være et godt utgangspunkt for en utdypende og fantasifull samtale med barna, der man f.eks. kunne undre seg over hva man bruker snøbriller til.

I den faglige diskusjonen etter bokstunden snakket kursdeltakerne og veilederne deres sammen om hvordan formidlingen gikk. Vi diskuterte hva som engasjerte barna, hvordan de reagerte og hva som kunne blitt gjort annerledes. Vi ble enige om at å lese med innlevelse, bruke stemmen i formidlingen og legge til rette for gode samtaler med barn krever mye øvelse!

Kanskje Mimount, Marcello og Somera kan etter hvert dele sine tanker etter denne studiesamlingen her på bloggen ved å skrive en kommentar til dette innlegget?

Oppsummering fra veilederseminaret

I dag, 21. januar, hadde vi seminar med veiledere til kursdeltakerne.

Lærerne informerte om samlingene og arbeidsmåtene som brukes på kurset og delte egne erfaringer når det gjelder arbeid med grammatikk, ordforråd, leseferdigheter og skriving.

Bloggen og de ulike læringsressursene som man kan finne her, ble vist fram. Vi håper dette var til inspirasjon for veiledere til å bruke bloggen litt oftere, både som informasjonskanal, oppfølgingsverktøy og læringsressurs som kan hjelpe med veiledning i praksis. Vi vil gjerne oppfordre veiledere til å skrive kommentarer her på bloggen, stille spørsmål eller svare på noen av tekstene kursdeltakerne skriver her.

Et viktig punkt på seminaret var å snakke om veilederrollen og utfordringene knyttet til språkveiledning i praksis. Her kom det mange nyttige innspill fra veiledere som vi har diskutert og som vi tar med oss videre i dette kurset. Noen viktige punkter som ble tatt opp er følgende:

  • Utfordringer knyttet til tid og sykefravær
  • Individuell oppfølging av hver enkelt deltaker
  • Samarbeid mellom lærerne og veiledere med tanke på oppfølging
  • Skape et miljø der språklæringen vil fortsette etter at kurset er avsluttet

En av de praktiske utfordringene som mange meldte om var tid. Det er ikke alltid lett å finne tid til veiledning i en hektisk barnehagehverdag. Her kan det være viktig å bruke anledning til veiledning underveis i praktiske hverdagssituasjoner (se f.eks. en mulig modell for det i artikkelen som vi distribuerte tidligere), og avgrense tydelig hva veiledningen skal dreie seg om.

Vi var glade å få positive tilbakemeldinger, og flere har fortalt om positive endringer som de har lagt merke til på arbeidsplassen, f.eks. at kursdeltakerne er mer bevisste når det gjelder språkbruk, engasjerte og vil lære mer, deltar mer i fellesskapet, viser initiativ og våger å spørre og løse språklige utfordringer som oppstår i hverdagsoppgaver. Vi synes det er tegn på at noen gode prosesser har blitt satt i gang, og det blir spennende å se hvor mye læring som skjer i løpet av dette kurset.

En av de største utfordringene lærerne har diskutert med veiledere, er stor variasjon i gruppen. Det øker krav til individuell oppfølging og her vil vi trenge mer hjelp fra veiledere. Fra vår side prøver vi å differensiere og ha variasjon i oppgavene og læringsaktivitetene, slik at alle kan få utbytte av samlingene og oppgavene vi jobber med.

Videre er det planlagt at lærerne drar ut og møter kursdeltakerne (i små grupper) og deres veiledere i barnehagene. Tanken er at kursdeltakerne får ansvar for en leseaktivitet med en gruppe barn, veilederne og læreren som er med, observerer og alle sammen tar en diskusjon og veiledning i etterkant av denne aktiviteten. Det kan ligge mye læring i et slikt møte på arbeidsplassen, så vi gleder oss. Den praktiske løsningen for gruppesammensetning og avtale om datoer kommer noe seinere, men tidsmessig er det planlagt mellom uke 7 og 11.

Mer utfyllende informasjon om seminaret finner du på denne siden.

Kom gjerne med en kommentar til dette innlegget om det er noe viktig som ikke kom fram i denne oppsummeringen!