Velkommen til sjette samling!

Tirsdag 3. og onsdag 4. februar møtes vi igjen til den sjette samlingen! Velkommen skal dere være!

Vi skal være i Pilestredet 46 også denne gangen, rom PA 314. På denne samlingen skal vi jobbe med:

 • ordstilling i hovedsetninger og leddsetninger
 • ord og uttrykk for å gi begrunnelser
 • ord og uttrykk for å snakke om følelser
 • tekster i lærebøkene om barnehagehverdagen
 • barns språkutvikling
 • litteraturformidling i barnehagen
 • å bruke datamaskin til å lage presentasjoner og skrive korte tekster

Kamera minnepinneTil arbeid på datarommet er det fint at dere tar med minnepinne, og hvis noen av dere har et fotokamera (ikke på mobil, men vanlig med SD-kort inne), blir det nyttig å ha det med!

Vi ber dere også om å ta med en av bøkene som dere jobbet med i forbindelse med oppgavene mellom samlingene. barnebøker

Vi gleder oss til å møte dere igjen!

Aljåna og Benedikte

Nytt kurs med Barnehagenorsk

Da er vi i gang med en runde med Barnehagenorsk.

Det er 21 påmeldte deltagere, fra bydeler og kommuner i Oslo og Akershus, samt en deltager fra Spydeberg.

10. september har vi oppstartsamling for deltagere og veiledere. Den begynner kl. 15.00 og vil være i Pilestredet 46, rom Athene 2.

Første samling for deltagere vil være 7. oktober , også i Pilestredet 46, rom PA 314 norskpluss_barnehage

VELKOMMEN

 

 

Velkommen til femte samling 3.-4. februar!

Velkommen til femte samling på kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale 3. og 4. februar!

Samlingen blir som vanlig mandag 3. februar og tirsdag, 4. februar fra 9 til 15 begge dager, og vi skal være på samme sted som sist, i Pilestredet 46, 3. etasje.

SONY DSCVi skal begynne å jobbe med barnelitteratur og ber alle om å ta med en barnebok fra barnehagen sin, gjerne en bok som dere har i nyeLESEFRØ-prosjektet og som dere leser ofte med barna.

Husk å ta med en minnepinne (der du kan lagre dokumenter etter arbeid på datalab), og e-postadressen som du bruker. Vi håper flere skal levere skriftlige oppgaver til oss lærere.

På denne samlingen vil du jobbe med:

 • ordstilling i leddsetninger
 • bruk av ulike fortidsformer i norsk (verb i preteritum, perfektum og pluskvamperfektum)
 • bruk av preposisjoner
 • å diskutere artikkelen «Kritiserer sukkerfrie barnehager»
 • ord og uttrykk i teksten om Ernæring i barnehagen
 • nye ord og uttrykk om mat, kjøkkenutstyr og helse
 • å lese tekster om barnehagehverdagen
 • å diskutere utvalgte temaer fra tekstbøkene
 • å lese og samtale om bildebøker
 • å skrive om en lesestund med barn
 • å lese og snakke om en fagtekst om nyeLESEFRØ
 • å bruke datamaskin for språklæring, for å finne informasjon på Internett og skrive korte tekster

Vi gleder oss!

Aljåna og Benedikte

Oppsummering fra veilederseminaret

I dag, 21. januar, hadde vi seminar med veiledere til kursdeltakerne.

Lærerne informerte om samlingene og arbeidsmåtene som brukes på kurset og delte egne erfaringer når det gjelder arbeid med grammatikk, ordforråd, leseferdigheter og skriving.

Bloggen og de ulike læringsressursene som man kan finne her, ble vist fram. Vi håper dette var til inspirasjon for veiledere til å bruke bloggen litt oftere, både som informasjonskanal, oppfølgingsverktøy og læringsressurs som kan hjelpe med veiledning i praksis. Vi vil gjerne oppfordre veiledere til å skrive kommentarer her på bloggen, stille spørsmål eller svare på noen av tekstene kursdeltakerne skriver her.

Et viktig punkt på seminaret var å snakke om veilederrollen og utfordringene knyttet til språkveiledning i praksis. Her kom det mange nyttige innspill fra veiledere som vi har diskutert og som vi tar med oss videre i dette kurset. Noen viktige punkter som ble tatt opp er følgende:

 • Utfordringer knyttet til tid og sykefravær
 • Individuell oppfølging av hver enkelt deltaker
 • Samarbeid mellom lærerne og veiledere med tanke på oppfølging
 • Skape et miljø der språklæringen vil fortsette etter at kurset er avsluttet

En av de praktiske utfordringene som mange meldte om var tid. Det er ikke alltid lett å finne tid til veiledning i en hektisk barnehagehverdag. Her kan det være viktig å bruke anledning til veiledning underveis i praktiske hverdagssituasjoner (se f.eks. en mulig modell for det i artikkelen som vi distribuerte tidligere), og avgrense tydelig hva veiledningen skal dreie seg om.

Vi var glade å få positive tilbakemeldinger, og flere har fortalt om positive endringer som de har lagt merke til på arbeidsplassen, f.eks. at kursdeltakerne er mer bevisste når det gjelder språkbruk, engasjerte og vil lære mer, deltar mer i fellesskapet, viser initiativ og våger å spørre og løse språklige utfordringer som oppstår i hverdagsoppgaver. Vi synes det er tegn på at noen gode prosesser har blitt satt i gang, og det blir spennende å se hvor mye læring som skjer i løpet av dette kurset.

En av de største utfordringene lærerne har diskutert med veiledere, er stor variasjon i gruppen. Det øker krav til individuell oppfølging og her vil vi trenge mer hjelp fra veiledere. Fra vår side prøver vi å differensiere og ha variasjon i oppgavene og læringsaktivitetene, slik at alle kan få utbytte av samlingene og oppgavene vi jobber med.

Videre er det planlagt at lærerne drar ut og møter kursdeltakerne (i små grupper) og deres veiledere i barnehagene. Tanken er at kursdeltakerne får ansvar for en leseaktivitet med en gruppe barn, veilederne og læreren som er med, observerer og alle sammen tar en diskusjon og veiledning i etterkant av denne aktiviteten. Det kan ligge mye læring i et slikt møte på arbeidsplassen, så vi gleder oss. Den praktiske løsningen for gruppesammensetning og avtale om datoer kommer noe seinere, men tidsmessig er det planlagt mellom uke 7 og 11.

Mer utfyllende informasjon om seminaret finner du på denne siden.

Kom gjerne med en kommentar til dette innlegget om det er noe viktig som ikke kom fram i denne oppsummeringen!

Velkommen til andre samling, 18.-19. november!

Velkommen til andre samling på kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale 18. og 19. november!

På denne samlingen vil du øve på:

 •  vanskelige lyder i norsk
 • å bruke verb i infinitiv, presens og framtid
 • ordstilling i norske setninger
 • bruk av preposisjoner i tidsuttrykk
 • substantivbøyning i entall og flertall
 • ord for forskjellige barnesykdommer, objekter i barns lek og ulike typer lek
 • å lese enkle tekster om barnehagehverdagen
 • å lese Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagens årsplan
 • å skrive beskjeder til foreldrene og personalet
 • å beskrive lek/aktivitet
 • faglig diskusjon om barns lek
 • å bruke datamaskin for språklæring, for å finne informasjon på Internett og skrive korte tekster

Undervisningen skal være fra kl.9 til kl.15 begge dager.

Mandag 18.november skal vi være i Falbes gate 5, rom FG 115

Tirsdag 19.november skal vi være i Pilestredet 52, rom A 357a

Slide1Her er en liten planskisse med kart: Pilestredet 52 (der vi var sist) er markert med blå stjerne og Falbes gate 5 (der vi skal være på mandag) er markert med rød stjerne på kartet.

Klikk på bildet for å få det i større versjon.

 

Benedikte1Dere skal hilse på en ny norsklærer, Benedikte, som stepper inn for Margareth på mandag og på noen samlinger fremover.

 

Vi gleder oss til å møte dere igjen på mandag!

Aljåna, Margareth og Benedikte 🙂

Velkommen til kurset

Det vil være 22 deltakere på kurset, tilsammen 8 barnehageområder i Søndre Nordstrand er med. Første samling på Høgskolen er 4.-5. november, kl.9-15.

På dette kurset vil vi at du skal lære:

 • å bruke norsk aktivt i ditt daglige arbeid i barnehagenutiverden
 • å forstå noen faglige ord og begreper som står sentralt i pedagogisk arbeid med barn
 • å lese og skrive korte tekster som brukes i barnehagen
 • å bli tryggere i arbeid med barn
 • å bruke noen digitale verktøy for språklæring

Dine faglærere på kurset vil være Aljåna og Margareth. De arbeider begge med språk på Institutt for barnehagelærerutdanning.

Elena Tkachenko      Margareth Sandvik

Aljåna kan kontaktes på tlf 22 45 21 88 eller på e-post elena.tkachenko@hioa.no

Margareth kan kontaktes på tlf 22 45 22 22 88 eller epost: margareth.sandvik@hioa.no

Vi gleder oss til å møte deg på kurset!