Kursavslutning 8. april

Forrige uke var det kursavslutning på Barnehagenorsk etter åtte fullendte samlinger siden i høst. Det har vært en spennende og utrolig fin kursperiode – vi syns dere har fått gjort, snakket om, skrevet, lest om og utviklet dere mye siden da, og vi håper dere deltakere syns det samme.

Nedenfor ser dere et glimt fra kursavslutningen, der instituttleder Mette Tollefsrud var til stede og delte ut kursbevis, en av veilederne delte ut «modighets-roser» til kursdeltakerne, vi sang sammen på flere språk og Bukkene Bruse på Badeland til slutt ble gjenfremført i en revidert versjon – til stor glede for tilskuerne!

Kursavslutning

Noen av dere har gitt uttrykk for at dere ønsker å fortsette med noen av arbeidsmetodene fra kurset i barnehagehverdagen i tiden fremover – det er veldig flott, og vi håper at vi kan få holde kontakten med dere om dette blogg-prosjektet.

Tusen hjertelig takk til dere alle – både kursdeltakere og veiledere – for all modighet, innsats og godt samarbeid i og om dette Barnehagenorsk-kurset. Vi ønsker dere alle en fortsatt riktig god vår og håper på å høre fra dere!

Beste hilsen

Benedikte og Aljåna

 

Oppsummering fra tirsdag 7. april

I dag hadde vi en mystisk dag: Noen hadde avbestilt maten vår, rommene våre og passordene våre – det var uflaks! Men det løste seg – vi fikk et rom og mat i kantina etter hvert (riktignok i kantina nummer 2, vi ble kastet ut fra kantine nummer 1).

Vi har snakket om barns medvirkning med utgangspunkt i Rammeplanen, gjort noen grammatikkoppgaver, snakket om navn på blomster, trær og fugler, og vi har sunget forskjellige sanger på datarommet der vi til slutt endte opp.

Selv om det har vært en rotete dag, har de fleste tatt det med et smil! Vi håper på en bedre dag i morgen.

Velkommen til siste samling på barnehagenorsk og kursavslutningen!

Tiden flyr og vi håper alle dere fikk ladet opp batteriene nå i påskedagene!

Tirsdag og onsdag, 7. og 8. april, blir det siste samling på kurset vårt. Vi møtes som vanlig kl. 9 til 15 på tirsdag, i Pilestredet 46, rom PA 318. Men på onsdag blir timeplanen endret: vi møtes fra 13 til 16 til undervisningen (samme rom) og så blir det kursavslutningen rett etter det, også i Pilestredet 46, men i 1. etasje.

Inviter gjerne kollegaene dine og familien til kursavslutningen og ta med litt mat til festen. Vi står for servering av te, kaffe og brus til avslutningen. Vi håper at noen av dere også forbereder underholdning.

Vi gleder oss til å se dere!

Aljåna og Benedikte

Studiesamling i Storøya barnehage

9. mars hadde den siste gruppen kursdeltakerne studiesamling i Storøya barnehage. Spomenka, Magdalena, Forcelyn, Liu og Nisha hadde forberedt en spennende teaterforestilling for barna, basert på boken “Bukkene Bruse på badeland” av Bjørn Rørvik.

bukkene-bruse-badelandBoken kombinerer et kjent eventyr om de tre Bukkene Bruse med en moderne setting som de fleste barn i Norge vil kjenne seg igjen i – moro og spenning på badeland. Det viser seg at man kan treffe trollet også under sklia på badeland.

Til tross for at en slik dramatisering var ny for kursdeltakerne og at de derfor var litt nervøse, var teaterforestillingen en stor suksess og klarte å skape mye spenning og engasjement blant barna. Da trollet var bekjempet, ble det en stor fest med dans og moderne musikk til brødrene Ylvis.

Storoeya2 Storoya6I diskusjonen etter teaterforestillingen snakket vi om hva som engasjerte barna, hvor krevende og spennende det er å lage slike dramatiseringer for barn og hva barna kan lære av dette. Vi måtte jo også stille spørsmålstegn ved hovedpoenget med eventyret ut fra etiske perspektiv: om det er greit å skyve en stor utfordring (trollet) på de andre og bare tenke på seg selv. Men kanskje kan historien leses også som et eksempel på samarbeid.

Kursdeltakerne var fornøyde med sin egen innsats og syntes det var spennende å samarbeide om en teaterforestilling for barn – så blir det kanskje noe mer av dette prosjektet i form av en teatergruppe i framtiden? Eller hvilke tanker har dere, jenter? Skriv gjerne en kommentar her og fortell hva dere synes om studiesamlingen i barnehagen og hva dere har diskutert i etterkant.

Dere andre kan bare glede dere til fremføringen av forestillingen på kursavslutningen!

Samling i Vestliveien barnehage

Fredag for to uker siden og litt til holdt Katarzyna, Emila, Domenica og Ela samling i Vestliveien barnehage på Greverud. De fire hadde laget et bordteater av en vinterfortelling, boken Gjøken i klokka (Øien 2010), og bordscenen med konkreter til historien var gjort klar da barna kom inn på «teaterrommet».

Gjøken i klokka Vestliveien1

Deltakerne innledet formidlingsstunden ved å presentere alle nye voksne som var til stede på teaterrommet, og å synge «Det snør, det snør» sammen med barna – akkurat den fredagen snødde det, så det passet godt! Deretter formidlet de historien for barna – dette gjorde de sammen ved at Ela var forteller og leste beskrivelsene av stedene og hendelsene i fortellingen, mens de andre hadde hver sine roller og tilhørende replikker: Domenica hadde rollen som et (sovende) pinnsvin, Emilia var en ivrig og irritert gjøk og Katarzyna en blid og kreativ harepus.

Vestliveien2Barna fulgte oppmerksomt med mens dramaet om hvor fru Gjøk skulle bo, utspilte seg. Underveis i formidlingen fikk deltakerne til og med noen ekstra tilskuere utenfra som gjerne ville ha med seg deler av bordteateret. Konkretene hadde deltakerne funnet frem og laget sammen, og alle hadde tydelig øvd på sine replikker og mange av de vanskeligere ordene i disse. Som avslutning på formidlingsstunden sang deltakerne «Jeg gikk en tur på stien» sammen med barna og delte deretter ut gulrøtter. Vestliveien3

Etter dette snakket deltakerne og veilederne sammen om formidlingen og om praksiser for språklig deltakelse og språkveiledning i det daglige arbeidet i barnehagen.

Tusen takk til dere alle for en veldig hyggelig samling i Vestliveien.

Benedikte

Samling i Solsikken Montessoribarnehage

Torsdag for snart to uker siden holdt Arcelie, Patrycja, Valérie og Martyna en samling for noen av barna på Solsikken Montessoribarnehages avdeling Låven der de leste og konkretiserte Geitekillingen som kunne telle til ti (Prøysen). Det var en veldig spennende opplevelse både å få være med på samlingen deltakerne hadde forberedt, og å få oppleve litt av barnehagens pedagogikk.

Låven

For å starte samlingen ble det ikke gitt noen beskjed (der og da) om hva som skulle foregå, i stedet satte Arcelie på musikk, som signaliserte overgangen til en ny aktivitet. Da barna hørte denne, begynte de å spankulere rolig langs en sirkel som var markert på gulvet, og da musikken var slutt, kom de så én og én og satte seg på sine faste plasser i en halvsirkel på gulvet. Arcelie innledet samlingen ved å presentere de «nye voksne» som var på besøk, og å samtale med barna om hvilken dag og måned det var og hvordan været var. Deretter sang deltakerne noen sanger sammen med barna, før de begynte formidlingen av fortellingen om Geitekillingen.

Til formidlingen hadde deltakerne fordelt rollene i fortellingen og formidlingen mellom seg: Martyna var forteller, Valérie var geitekillingen, Arcelie var de andre dyrene i fortellingen og Patrycja formidlet fortellingen visuelt ved å styre konkretene etter det de andre fortalte. Deltakerne hadde tatt med seg flotte konkreter og rekvisitter som bidro til å synliggjøre noen av de vanskeligere ordene i boken: elvebredden og los, for eksempel.

Geitekillingen

Barna fulgte spent med under formidlingen, og hver gang Valérie kom til tellingen, talte barna med. Etter formidlingen stilte deltakerne barna spørsmål med utgangspunkt i eventyret, og disse resulterte blant annet i mer fellessang på initiativ fra barna. Geitekillingen som kunne telle til ti inneholder en rekke ord som ikke forekommer så ofte i muntlig tale, av den grunn kan dette være noe utfordrende å skulle formidle i en samlingsstund. Nye ord og avanserte uttrykksmåter utgjorde imidlertid ingen hindring for de fire deltakerne her, som sørget for en levende fremstilling av Prøysens fortelling.

Etter formidlingsstunden snakket veilederne og deltakerne sammen om hvordan formidlingen gikk, når og hvordan deltakerne pleier å lese for barn og om språkveiledning i arbeidshverdagen generelt. Vi ble enige om at slik veiledning ikke bare behøver å dreie seg om de formelle sidene ved språkbruk (grammatikk og uttale), men også kan innebære å legge til rette for at en kollega får muligheten til å bruke språket på nye måter i nye situasjoner.

Tusen takk skal dere for en veldig hyggelig samling på Låven.

Benedikte

Studiesamling i Linden barnehage

Tramp_og_LineForrige mandag besøkte jeg Linden barnehage der Marcello, Mimount og Somera holdt en spennende bokstund for sju 4-5-åringer. De valgte å lese en bok i serien om Tramp og Line skrevet av Axel Scheffler (samme forfatter som har skrevet Gruffalo-bøkene!).

Boken handler om Tramp og Line som hadde det gøy med vinteraktivitetene i snøen. Mens Marcello leste fra boken, viste Mimount og Somera handlingene med kroppen og figurene. Linden_bhg

Hovedtemaet i boken er vennskap. Selv om Tramp og Line er venner, krangler de om de skal lage en snømann som en snøhare eller en snømus, og da er det viktig å gjøre noe godt for den andre for å bli venner igjen. Mimount ledet samtalen med barna etter boklesingen og de hadde mange kloke tanker om hva det betyr å være venner, og de fortalte om egne erfaringer fra å være venner og krangle og bli venner igjen. Men det som barna virkelig ble opptatt av, var å leke med ord. De laget mange rare sammensatte ord med “snø”: snøfengsel, snøstjerne, snønese, snøbriller, snøpizza, snøhjerte, snøklokke, snøhest osv. Denne språkleken kunne være et godt utgangspunkt for en utdypende og fantasifull samtale med barna, der man f.eks. kunne undre seg over hva man bruker snøbriller til.

I den faglige diskusjonen etter bokstunden snakket kursdeltakerne og veilederne deres sammen om hvordan formidlingen gikk. Vi diskuterte hva som engasjerte barna, hvordan de reagerte og hva som kunne blitt gjort annerledes. Vi ble enige om at å lese med innlevelse, bruke stemmen i formidlingen og legge til rette for gode samtaler med barn krever mye øvelse!

Kanskje Mimount, Marcello og Somera kan etter hvert dele sine tanker etter denne studiesamlingen her på bloggen ved å skrive en kommentar til dette innlegget?

Barnehagesamling i Lia barnehage

Forrige onsdag holdt Zilha, Komathy og Nora en samling med noen av skolestarterne i Vestliveien barnehage der de leste hver sin bok om ulike, gjenkjennelige følelser: Hvem bestemmer? (Wirsén), Nei! sa Veslemonster (Jónsdottir, Helmsdal og Güettler) og Hvem er søt? (Wirsén).

Hvem bestemmerHvem er søt

Deltakerne hadde tatt med seg noen konkreter til formidlingen og brukte stemmen høyt og lavt og iscenesettende mens de leste ivrig fra hver sin bok. Barna fulgte nøye med, og underveis konstaterte flere av barna at de kjente noen av bøkene fra før. Nora hadde forberedt noen spørsmål om å få bestemme som hun stilte til barna før hun begynte å lese fra boka – dét var lurt og en god måte å forberede barna på innholdet i en ukjent bok på.

Nei!

Før og etter bokformidlingen sang deltakerne, veilederne og barna sammen, og både barna og deltakerne så ut som om de var veldig vant til slike lesestunder. Etter lesestunden snakket veiledere og deltakere sammen om hvordan formidlingen gikk, når og hvordan deltakerne pleier å lese for barn og hvordan deltakerne kan få øvelse i å gjøre dette enda bedre. Det er mye vi voksne kan lære av å lese bøker for barn!

Tusen takk for et veldig hyggelig besøk og en spennende samling i Lia barnehage!

 

Oppsummering fra 4. mars

Vi begynte denne vårlige onsdagen med diktat: Alle skrev en beskjed om feiring av Barnehagens dag og en innkalling til et personalmøte som to diktater. Disse rettet alle deretter for hverandre. Dagens kommunikasjonsøvelse var så å gi og motta en beskjed så grammatisk korrekt som mulig – det er ikke alltid lett å skulle sørge for å få med alle nødvendige informasjoner og samtidig plassere alle ord på riktig sted, i riktig form, samtidig, men en desto viktigere øvelse. Beskjedene som ble laget i denne forbindelse, ledet diskusjonen over på det grammatiske temaet bruk av ubestemt og bestemt form av substantiv, som vi deretter gjennomgikk. Vi snakket om noen generelle regler for bruk av disse, som (dessverre) må suppleres av mer spesifikke regler for bestemte ord og uttrykk.

Så gjennomgikk vi hjemmeoppgaven om ordstilling i teksten “Hvorfor lese bøker for barn” – denne teksten inneholder en rekke spesielle formuleringer og en del forunderlige uttrykksmåter, av den grunn er det mange ting å holde oversikt over når man leser og jobber med denne. Lest

I den siste timen leste vi den første siden i kapittel 23 om barns medvirkning og snakket om hvordan vi ivaretar og kan ivareta barns medvirkning i barnehagehverdagen. Dette er et svært omfattende tema og et viktig diskusjons- og forskningsområde (se for eksempel http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Temahefte-om-barns-medvirkning/ ). Flere av hjemmeoppgavene dreier seg om dette temaet.

Neste samling er siste samling på kurset. Noen av underholdningsinnslagene til kursavslutningen er bestemt, men vi behøver også en felles sang vi kan synge sammen! Kanskje hadde det vært hyggelig med noen vårsanger, for eksempel

“Kom mai, du skjønne milde”

“No livnar det i lundar”

“Den første løvetann” (https://www.youtube.com/watch?v=c1b1DbzdHIo )

eller andre forslag dere har? Legg dem i så fall gjerne til i kommentarfeltet her!

Tusen takk for i dag!

 

Oppsummering fra 3. mars

Vi begynte dagen med å snakke om barnehagesamlingene: hvordan det gikk, hva kursdeltakerne lærte og hva man kan gjøre for å forberede seg og ikke være nervøs.

Så leste vi om fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst i Rammeplanen. Det var mange ord som vi ikke forstod med en gang, men nå forstår vi dem bedre. Blant dem var ordet “et begrep” som vi lærte ikke er det samme som “et ord”.

Vi har også lest og snakket om teamarbeid og didaktisk planlegging.

Vi repeterte litt ordstilling i helsetninger og leddsetninger.

Etter lunsj fikk vi besøk av Målfrid Bleka fra NAFO som fortalte om NAFOs arbeid og websidene, og det var veldig nyttig for oss fordi vi kan jobbe enda mer med flerspråklige ressurser.

Den siste timen snakket vi om morsmålsdagen og formidling på morsmålet med konkreter. Det var interessant å dele erfaringer! Komathy fortalte at hun hadde sunget Fader Jakob på tamilsk og vi alle ble inspirert til å synge denne sangen på alle språk vi kan. Og kanskje vi synger denne sangen som kanon på avslutningen på forskjellige språk?