Velkommen til 7. samling – 3. og 4. mars!

hio1Tirsdag og onsdag møtes vi igjen på barnehagenorskkurset! Denne gangen skal vi være i en annen bygning enn vanlig: Vi skal være i Pilestredet 52, på rom F318 både tirsdag og onsdag, og noe på datarommet B321 på tirsdag. Noen av oss kan møte dere nede ved resepsjonen i Pilestredet 52 litt før vi starter for å hjelpe dere å finne rommet.

På denne samlingen skal vi jobbe med noen nye temaer og repetere noe vi har jobbet med tidligere, bl.a.:

 • ordstilling i hovedsetninger og leddsetninger
 • bruk av bestemt og ubestemt form av substantiv
 • bruk av preposisjoner i/på
 • å lese tekster om barnehagehverdagen
 • å bli kjent med begrepet didaktikk og verktøy for å planlegge og dokumentere pedagogisk arbeid
 • å lese og diskutere faglige tekster fra Rammeplanen om kommunikasjon, språk og tekst og om barns medvirkning
 • å fortelle om formidling på morsmålet med bruk av konkreter
 • å bruke datamaskin for språklæring og for å finne ressurser på forskjellige språk
 • å øve på å gi og ta imot beskjeder

fgPå denne samlingen får vi en gjesteforeleser på besøk i klassen – Målfrid Bleka fra Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring skal fortelle om flerspråklige ressurser på nettet når vi er på datalab og vil være med på oppsummeringen vår av arbeidet med oppgaven med konkreter og formidlingen på morsmålet. Hvis dere har mulighet, er det fint om dere tar med eksempler på konkreter dere har laget eller bilder av konkreter eller formidlingen på morsmålet dere hadde i barnehagen.

Vil gleder oss til å møte dere igjen – denne gangen til nest siste samling på kurset!

Aljåna og Benedikte

Barnehagesamling i Løkkeberg barnehage

I dag har det vært den aller første barnehagesamling på dette kurset, og selv om det var en geografisk utfordring å finne fram, gikk samlingen over alle forventninger. I barnehagen møtte jeg Andzelika, Agnieszka, og Kate som var litt spente fordi en i gruppa og alle veilederne ikke kunne komme på grunn av sykdom. Så de måtte improvisere litt og gjøre om på den opprinnelige planen da de skulle holde samling med barna med sang og Bukkene Bruse eventyret fremført som dukketeater. Lokkeberg_1

Etter oppvarmingen med noen sanger, gjemte jentene seg bak skilleveggen og eventyret startet. Barna satt og så på dukkene på pinner som tente lys, og kursdeltakerne var flinke til å bruke ulike stemmer for å gjøre det enda mer spennende for barna. Lokkeberg_3Etter formidlingen fikk barna lov til å dramatisere selv. Mens noen av barna dramatiserte eventyret med et sett med konkreter, ville noen av guttene leke med dukkene på pinner. De skjønte fort hvordan et slikt dukketeater fungerer, gjemte seg bak en annen skillevegg og helt spontant begynte å lage sin versjon av dramatisering. Denne lille episoden viste tydelig at barna ble inspirert!

Lokkeberg_5

I etterkant diskuterte vi aktiviteten, hva som gikk bra og hva man kunne gjøre på andre måter neste gang. Vi snakket litt om uttalen og utfordringer med å formidle litteratur med innlevelse, om å lese vs. fortelle fritt. Vi diskuterte hvordan ulike typer visualiseringsmateriell fungerer i formidlingen – bilder, dukker og konkreter. Kursdeltakerne fant ut at de har ulike oppførselsregler i sine barnehager og vi drøftet fordeler og ulemper med å være strenge og få barna til å sitte i ro på samlingen vs. å la barna bestemme selv om de vil sitte og høre på eller gå fra samlingen.

Vi avsluttet samlingen med korte individuelle evalueringer, og avtalen om at Andzelika, Agnieszka, Kate skriver sine oppsummeringer og tanker etter denne samlingen som kommentar til lærerens oppsummering. Så her blir det spennende å lese hva de sitter igjen med etter samlingen.

Ta norskprøve etter kurset?

Noen av kursdeltakerne og veilederne har spurt oss ved ulike anledninger om norskprøve/språkprøve 3 som stilles som et krav i mange barnehager nå for å få fast ansettelse. Vi har nå lagt ut noen lenker under “Ressurser” der du kan lese mer om norskprøven og få noen tips til forberedelse.

Neste gang arrangeres prøvene 26. mai til 5. juni 2015, og påmeldingen vil være åpen rett etter kurset vårt er avsluttet – fra 8. til 22. april 2015. Så kanskje det kan være neste mål for noen av dere å ta norskprøven etter kurset?

 

Velkommen til veiledersamling!

Slide19. februar kl. 14 – 16 inviteres alle veilederne til kursdeltakerne på Barnehagenorsk til en veiledersamling. Vi møtes i Falbes gate 5, rom Fg 127 (se kartet).

På denne samlingen vil dere få oppdatering fra samlingene siden sist, vi diskuterer faglige sider og praktiske utfordringer ved kommende barnehagesamlinger og evaluerer kurset. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill!

Vi gleder oss til å se dere!

Aljåna og Benedikte

Oppsummering fra 4. februar

Vi startet dagen med en sang i dag – eller to sanger, for å være presis. Ela har lært oss sangen om bonden som har fått familien og Valerie har lært oss alle ulike varianter av “hode, skulder, kne og tå”. Det var fint med sang og morgentrim!

Så jobbet vi i to grupper, en gruppe var på datarommet og laget digitale presentasjoner av bildebøker de har jobbet med, mens den andre gruppen diskuterte litteraturformidling og flerspråklighet i barnehagen.

Den siste timen brukte vi på å gjøre avtaler for barnehagesamlinger – se oppdatert oversikt her, og på å gå gjennom oppgavene til neste samling i mars. En av oppgavene som kursdeltakerne skal jobbe med blir å lage konkreter til et eventyr/en fortelling/en sang på morsmålet og formidle det til barna med konkreter. Mange syntes at det var en spennende oppgave å få og vi kan glede oss til å snakke om hvordan barna reagerte på det 🙂

Håper flere kan skrive kommentarer her om hva de likte eller ikke likte på denne samlingen, hva som fungerte bra og hva som kunne bli gjort annerledes!

 

Oppsummering fra 3.2, Gruppe 2

Vi begynte dagen i dag med fire beskjeder – blant annet om visningsmappene som skal leveres. Vi leverte inn skriftlige tekster som vi har skrevet siden femte samling.

Så jobbet vi med grammatikk, ut ifra de feilene som oftest forekom i hjemmeleksene. I den andre timen leste vi en tekst om barns tidlige språkutvikling. I tredje time leste vi om følelser fra Tekstboken og gjennomgikk noen uttrykk om følelser.

I pausen fikk vi muligheten til å smake på himmelsk gode kaker som Ela hadde laget! Tusen takk!

På data jobbet vi med Power Point-presentasjoner om bøker og materiale til lesestunder.

Nå skal noen av oss gå for å spise/ha det hyggelig på Aurora!

Velkommen til sjette samling!

Tirsdag 3. og onsdag 4. februar møtes vi igjen til den sjette samlingen! Velkommen skal dere være!

Vi skal være i Pilestredet 46 også denne gangen, rom PA 314. På denne samlingen skal vi jobbe med:

 • ordstilling i hovedsetninger og leddsetninger
 • ord og uttrykk for å gi begrunnelser
 • ord og uttrykk for å snakke om følelser
 • tekster i lærebøkene om barnehagehverdagen
 • barns språkutvikling
 • litteraturformidling i barnehagen
 • å bruke datamaskin til å lage presentasjoner og skrive korte tekster

Kamera minnepinneTil arbeid på datarommet er det fint at dere tar med minnepinne, og hvis noen av dere har et fotokamera (ikke på mobil, men vanlig med SD-kort inne), blir det nyttig å ha det med!

Vi ber dere også om å ta med en av bøkene som dere jobbet med i forbindelse med oppgavene mellom samlingene. barnebøker

Vi gleder oss til å møte dere igjen!

Aljåna og Benedikte

Viktig beskjed om samlingen i mars

UtropstegnHei alle,

Som vi nevnte tidligere, måtte de opprinnelige datoer for samlingen i mars flyttes på grunn av et seminar alle ansatte på instituttet skal være med på. Samlilngen flyttes derfor fra 10. og 11. mars til uken før – 3. og 4. mars, som vanlig 9 – 15 på tirsdag og 9 – 12 på onsdag.

Vi skal være i Pilestredet 52, på rom F318 både tirsdag og onsdag, og noe på datarommet B321 på tirsdag.

Det er viktig at alle gir beskjed til sine barnehager og veiledere om datoendringen, slik at dere får fri i disse dagene for å delta på samlingen!

Oppsummering fra onsdag 14.1

I dag har vi hatt sangstund: Vi sang “Blomster små” for å repetere alles navn, og så danset vi rundt “en enerbærbusk”.

Deretter leste vi ulike dikt og øvde på uttale og rytmen i diktene. Vi lærte oss mange nye ord, for en del av diktene besto av en del ukjente ord som ikke inngår i dagligtalen.

I andre time snakket vi om litteratur og språk- og fantasistimulering. Illustrasjonene i bildebøker er viktige for at barna skal forstå handlingen i bøkene, og de kan også være med på å fremme språkutviklingen.

I dag har vi lest mange interessante, morsomme og skremmende bøker. Vi fant ut at det er viktig for oss å lese høyt for barn, fordi da får vi øvd på uttale og å bruke ord som vi har lært. Noe av litteraturen var ny for oss, og vi diskuterte hvilke aldersgrupper bøkene passer for, og hvordan vi kan presentere bøkene for barna i barnehagen. Emilia, Forcelynn og Ela var så kreative at de dramatiserte boken de hadde lest – det var veldig fint for oss andre å være vitne til!

Vi gleder oss til neste samling i februar, og da blir det også kafebesøk etter undervisningen for de som vil – sted bestemmes i kommentarfeltet under!

Oppsummering fra tirsdag 13. januar

Den første samlingsdagen i 2015 er snart til endes, og den har vært innholdsrik! Vi begynte dagen i dag med å snakke om hjemmeoppgavene og visningsmappen som hver deltaker skal levere på slutten av kursperioden, samt barnehagesamlingene, som vi snart kan begynne å glede oss til.

Deretter arbeidet vi med nye ord om mat, kjøkkenutstyr og helse, og deltakerne skrev mange setninger med nye ord de hadde lært siden sist, blant annet:

 • Gutten min var syk, han hadde fått utslett og skarlagensfeber.
 • Vi bruker en øse til å øse opp suppe.
 • Vi setter en trakt oppi en flaske når vi heller/fyller olje i en flaske.
 • Rødspette er en flat fisk med prikker på.

skuuerfriebhger1For at alle skal kunne forskjellen på helsetninger og leddsetninger og ordstillingen i disse setningstypene, jobbet vi lenge med dette, både før og etter lunsj. Aljåna forklarte og eksemplifiserte ordrekkefølge i ulike typer setninger, deriblant i setninger med direkte og indirekte tale. Og fordi lærerne tror det er nyttig å gjøre oppgaver om dette, gjorde vi mange ordstillingsoppgaver.

sukkerfriebhger3Én av hjemmeoppgavene var en avisartikkel om sukkerfrie barnehager, og dette temaet diskuterte vi ved at alle kom opp med argumenter enten for eller imot sukkerfrie barnehager. Diskusjonen endte med at Andzelika slo fast at det antakelig ikke finnes noen barnehager som fortjener betegnelsen “sukkerfrie barnehager”.

datarom5samlingEtter dette jobbet alle på datarom med en online norsktest. Mens alle deltakerne ble testet, skrev Aljåna og Benedikte denne oppsummeringen, og vi håper de fleste kan skrive kommentarer til den og si hva de likte best av læringsaktivitetene i dag 🙂