Foredragsholdere

NB! Med forbehold om endringer!

Eksterne forelesere

Jens Grøgaard

(mer informasjon kommer)

 

Tone Leinebø Steinhardt er utdannet musikkterapeut med master fra University of Queensland, Australia og er i tillegg sykepleier. Hun har jobbet på Rikshospitalet siden 2006 og representerer pediatrifeltet i Norsk forening for musikkterapi sitt fagstrategiske utvalg. E-post: tleinebo@ous-hf.no

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø er utdannet master i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole (NMH), og har jobbet som musikkterapeut ved Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet siden 2001. Er for tiden tilknyttet Norges musikkhøgskole som PhD-stipendiat, hvor hun forsker på musikkterapi som støtte i operasjonsprosedyrer for voksne hjertepasienter ved OUS Ullevål. E-post: camillablich@gmail.com

 

 

Eline Grelland Røkholt er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver fra Universitetet i Oslo, og har master i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider som rådgiver ved Enhet for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus. Hun har lang erfaring fra sorgstøttearbeid, og drevet utvikling av støttemetoder, til barn, ungdom og deres familier, både gjennom klinisk praksis og forskning. Hennes særlige interessefelt er forståelse av små barns sorg, ungdom som sørger og skolens oppfølging av skolefaglige endringer i sorg og krise, samt foreldres støtte til barn og ungdom.

 

 

Linnea og Mikkel Saatvedt Dahr mistet sin sønn Lavrans sommeren 2016. Han ble smittet av CMV under svangerskapet og skadene viste seg å være så omfattende at det ble besluttet å stanse behandlingen. Han døde hjemme, fire uker gammel, etter en sommerdag i hagen med hele familien rundt seg. De vil fortelle om sin opplevelse av tiden på sykehuset og hjemme etter at beslutningen ble tatt.