Om barnepalliasjon

I henhold til WHO`s definisjon og utdypning, bør alle barn og ungdom i Norge, med livstruende og livsbegrensende sykdom og deres familier tilbys palliativ oppfølging. Oppfølgingen starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, etter barnets bortgang fortsette oppfølgingen av familien. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0-18 år, den er også gjeldende for barn som diagnostiseres i barndommen, men lever lenger enn 18 år.

Den palliative oppfølging skal være en aktiv, helhetlig støtte til barnet og familien, den skal ivareta fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov til barnet og familien. Hensikten med barnepalliasjon er å forbedre livskvaliteten til barnet og familien, den skal tilpasses barnets og familiens ønsker og behov, i de ulike faser av barnets sykdom.

I Norge har man i de seneste år satt fokus på barnepalliasjon, det er blant annet utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje. Den har som mål å sette en faglig felles standard for kvaliteten på barnepalliasjon i Norge, slik at tilbudet harmoniseres i hele landet og uønsket variasjon hindres.