Program

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

30. november 2018,
Pilestredet 32, Oslo

08.30-09.00: Registrering

09.00-09.15: Velkommen, v/ Dag Karterud & Liv Hovelsrud

09.15-10.00: Barnepalliasjon
v/ Jens Grøgaard

10.00-10.30: Palliasjon til barn og unge – hva skjer og hvor skal vi
v/ Anja Lee

10.30-10.45: Pause – Koffein og Fruktose

10.45- 11.00: Utfordringer med barnepalliasjon i Norge (Prosjektoppgave)
v/ Linda Jensen og Jostein Kristoffer Stemland

11.00-11.15: Barnepalliativt team (Prosjektoppgave)
v/ Anna Lilja Bjørnsdottir og Signe Lykke Trolldalen

11.15-11.30: Søsken som pårørende (Prosjektoppgave)
v/ Tove Johansen og Signe Maurtvedt

11.30-12.30: Lunsj – Hydrering og energitilskudd

12.30-13.15: Musikkterapi i barnepalliasjon
v/ Tone Leinebø og Stine Camilla Blichfeldt Ærø

13.15-14.00: Sorgstøtte
v/ Eline Grelland Røkholt

14.00-14.45: Pårørendehistorie: Pårørende til palliativt barn, et brukerperspektiv
v/ Linnea og Mikkel Saatvedt Dahr

14.45-15.00: Avslutning

Takk for i dag!