Velkommen til min blogg!

Foto: Benjamin A. Ward

Her samler jeg tanker om utvikling av forskning og utdanning sett fra ståstedet til en dekan for samfunnsvitenskapene ved OsloMet. Jeg vil også dele forskningsbaserte refleksjoner rundt velferd og velferdspolitikk. Jeg har mitt virke i et nytt universitet som er stilt overfor store krav til endring. For meg innebærer ståstedet som dekan å vurdere forutsetninger for og krav til endringer.

Jeg er dr. polit. fra Universitetet i Oslo og har professorkompetanse i statsvitenskap. I dag er jeg tilsatt som dekan på Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet. Tidligere har jeg i en kort periode vært professor ved samme institusjon. Mesteparten av mitt yrkesliv har jeg tilbrakt i instituttsektoren, som direktør for Institutt for samfunnsforskning (ISF) og som forsker og forskningsleder ved NOVA.