3D-scanning & 3D-printing

Exploring a new method for developing test sockets for upper extremity amputees

fNIRS neuroimaging

Research on Brain Activation During Motor Tasks of Transfemoral Amputee Patients (2013)

Qualisys Kurs

Kurset gir en innføring i programmene Qualisys Track Manager og Visual3D.

Isokinetikk kurs

Kurset gir en innføring i Con-Trex software, og inkluderer demonstrasjoner av de ulike modulene tilgjengelig på laben.

EMG kurs

Kurset gir en innføring i Noraxon software MR 3.7 og inkluderer noen tester med overflateelektroder og 3D akselerometere.

Omvisning

Omvisning av Bevegelsesanalyselaboratoriet og Fysiologilaboratoriet.

Vår Forskning

Analyser og undersøkelser innenfor biomekanikk, bevegelses- og aktivitetsanalyse, kardiovaskulær fysiologi, energiomsetning, non-invasiv sensorteknologi for monitorering av vitale parametre i vev, kraftutvikling og muskelaktivering.

Nyeste innlegg

Positivt NOKUT besøk

Bevlab ble valgt ut som en av forskning- og undervisningslabene som skulle ta i mot NOKUT den 14. september 2017. NOKUT fikk møte våre dyktige KIM medlemmer og master studenter...

Kunnskapskonferansen 2017 under Arendalsuken

Kunnskapskonferansen 2017 arrangeres under Arendalsuka, og hovedtemaet er betydningen kunnskap og forskning har for politisk styring av samfunnet. Bevlab demonstrerte live hvordan velferdsteknologi kan gjøre livskvaliteten bedre for folk. Stipendiat...

All-in-one multichannel recorder

New device in! The SOMNOtouch™ NIBP represents the latest generation of ambulatory continuous blood pressure measurement at SOMNOmedics. The blood pressure is determined with the Pulse Transit Time continuously and...

Medisinsk Teknologi på HiOA

Felles fakultetsrådsmøte for TKD og HF Fakultetsrådsmøtet 16. mars var starten på et tettere samarbeid mellom teknologi og helse på HiOA, og Bevlab ble nevnt som et av de viktigste...

Faculty of Health Sciences Laboratories, University of Southampton

Prof. Dan Bader visiting

Thank you Dr. Bader for your interesting talk about bio-engineering strategies to predict early damage to vulnerable skin tissues. We were honored to host you here on campus and our motion...

Prøveforelesning

Gratulerer Maryam!

Disputas: M.Sc. Maryam Amini – Medisinske teknologi Hurra for vår PhD kandidat som torsdag 16. februar presenterte og forsvarte sin ferdige doktorgradsavhandling overfor fagopponenter Prof. Darren Rablyer ved Boston University...

Bacheloroppgave: Effekt av styrketrening med ulik belastning, med og uten bruk av Valsalva manøver på arterielt blodtrykk

Skrevet av: Ane Eggebø, Katrine Svartsrød Grue og Martine Skonnord, studenter på Bachelorstudiet i Fysioterapi ved HiOA Effekt av styrketrening med ulik belastning, med og uten bruk av Valsalva manøver...

Masteroppgave: Akutte effekter av intervall og kontinuerlig trening på post-exercise hypotensjon hos inaktive menn

Skrevet av: Marianne Olsrud, student på Nord Universitet, i samarbeid med HiOA Akutte effekter av intervall og kontinuerlig trening på post-exercise hypotensjon hos inaktive menn   Formål: Denne studien undersøkte effekten av...

Studie på Fyslab: Tyngre styrketrening er bra for blodtrykket

Labens nyeste studie, publisert av bl.a. Peyman, Birgitta og Terje, anbefaler at stabile hjertepasienter å satse på tyngre vekter og færre repetisjoner når de skal trene styrketrening. Publikasjon Forfattere: Terje Gjøvaag,...

Bachelor project started today

Physiotherapy students Stian, Pia and Christian are investigating HRV (Heart Rate Variability) in cardiac participants following 12 weeks of cardiac rehabilitation.  

Teamet

Bevegelsesanalyselaboratoriet er utviklet for å være en felles forsknings- og undervisningsarena for fire institutter ved Fakultet for helsefag og Fakultet for teknologi, kunst og design. Vi har folk innen både medisinsk teknologi, ergoterapi, produktdesign, ortopediingeniørfag, fysioterapi og IKT.

Våre samarbeidspartnere