Disputas: M.Sc. Maryam Amini – Medisinske teknologi

Hurra for vår PhD kandidat som torsdag 16. februar presenterte og forsvarte sin ferdige doktorgradsavhandling overfor fagopponenter Prof. Darren Rablyer ved Boston University og Prof.Dan Bader ved University of Southampton.

Hun forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: “A novel optical probe for detection of hypoxia in the deeper layers of human buccal tissue”.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Peyman Mirtaheri, Fakultet for teknologi, kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi er stolte og ønsker Maryam lykke til med hennes videre arbeid.

Et sammendrag av arbeidet

Hypoksi henviser generelt til en tilstand med utilstrekkelig oksygennivå i cellene. I en klinisk situasjon kan en tidlig deteksjon av hypoksi forhindre skader i vev og organer. Det er derfor behov for en non-invasiv og nøyaktig metode for å måle tilførsel av blod og oksygeneringen i vev. I dag brukes metoder som laser Doppler flowmetri, pulsoksymetri og nær infrarød spectrometri for å detektere hypoksi i vev. Målinger av pO2, pCO2, laktat, pH og glukose har også blitt anvendt for å indikere en hypoksitilstand i vev. Buccalvev er et interessant målested i kroppen å kunne detektere global hypoksi på grunn av buccalvevets homogenitet, enkel tilgang til vevet og dets regulering av lokal sirkulasjon. Målinger i buccalvev blir mindre påvirket av bevegelser, temperaturendringer og vasokonstriksjon sammenlignet med mer perifere målinger. Målet med det arbeidet var å utvikle en ny optisk sensor som kunne fokusere lys til en gitt dybde av buccalvevet, for å kunne detektere hypoksi i den aktuelle vevsdybden. Resultatene viser at laser Doppler flowmetri-målinger med den nyutviklete sensoren gir informasjon om sentral blodsirkulasjon i tillegg til lokal blodsirkulasjon. Med nær infrarød spektroskopi teknikker sammen med den sensoren, kunne vi også vise muligheten for å måle oksygenmetning og blodtilførsel i buccalvev når vevet er utsatt for hypoksi. Resultatet fra den optiske sensoren er et steg videre i arbeidet for å anvende sensoren klinisk.