Fakultet for helsefag og Fakultet for teknologi, kunst og design utlyste tidligere i år strategiske midler til samarbeidsprosjekter mellom fakultetene. Et av prosjektene som ble tildelt midler involverer flere av lab’ene ved TKD og HF, som Bevlab, Optisk lab og Ultralyd lab. Midlene skal brukes til å kjøpe inn NIRScout systemet som er en mer robust og høyoppløslig fNIRS plattform. Systemet støtter opptil 128 lyskilder og 64 detektorer samtidig, og kan kombineres med andre måleteknikker som EEG og fMRI.

Prosjektledere er Terje Gjøvaag (EO) og Peyman Mirtaheri (MEK).

Deltakere er Nils Sponheim og Tone Berge (begge MEK), Jette Schack og Inger Marie Starholm (begge EO).

Mer om prosjektet her