Hvordan forholder ABI seg til pensumet de preker?

av Jakob Berg Olsen & Emre Karagöz

Dødsbudskapet var et faktum: Andreårsstudentene på Bibliotek- og informasjonsvitenskap fikk torpedert studieplanene sine da det ble klart at forelesningene deres ikke ville bli tatt opp og gjort tilgjengelig på nett lenger. I løpet av første studieår hadde flere blitt avhengige av å kunne følge undervisninga i retrospekt. Mulighet for sykdom og uforutsette hendelser, samt nødvendigheta av jobb ved siden av studiene, gjorde videoopptakene til ei god løsning i tilfelle fravær. Til eksamensrepetisjon var opptakene et nyttig hjelpemiddel. Videoopptakene var et svært viktig verktøy i studentenes hverdag, og ga en følelse av å delta i ei fremtidsretta læringsform hvor avstander og fysiske hindringer var oppheva.

Når de ansvarlige på ABI så velger å kappe denne livlina i det studentene er i ferd med å dykke dypere inn i materien, må man spørre seg: Hva slags informasjonsformidling er det egentlig som finner sted på OsloMet? Sjokkmeldinga kom først 20. august, med en advarsel om ikke å gjøre egne opptak av hensyn til gjesteforelesere og deres samtykkerett. Altså etter studieoppstart, og uten forvarsel! Bør vi gjøre som journalistikkstudentene, og organisere geriljaopptak (Cosson-Eide, Dønvold-Myhre & Helljesen, 2018)? Til tross for at førsteårsstudiet var delt mellom års-, nett- og bachelorstudenter, så er det å henvise de gjenværende studentene til ei analog mørketid en åpenbar retardasjon av læringsprosessen. Ifølge B.F. Skinner kan straff defineres som «fjerning av en positiv forsterkning» (Wittek & Brandmo, 2014, s.116). Hva har vi studenter gjort for å fortjene kollektiv avstraffelse?

Det kreves ikke store ressurser for å vedlikeholde et slikt tilbud. Derfor er vi nysgjerrige på hvilken faglig vurdering som ligger til grunn for avgjørelsen om å strupe studentenes læringsressurser, all den tid vi bruker på å sitte som good-behavioristiske tabulae rasae i S141.

Litteraturliste

Cosson-Eide, H., Dønvold-Myhre, L. & Helljesen, V. (2018, 24. august). Sandberg refser journaliststudenter etter «lukket» forelesning. NRK.
Hentet fra https://www.nrk.no/norge/sandberg-refser-journaliststudenter-etter-_lukket_-forelesning-1.14179418

Wittek, L. & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring. I J.H. Stray & L. Wittek (Red.), Pedagogikk: en grunnbok (s. 113-132). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Én kommentar til “Hvordan forholder ABI seg til pensumet de preker?”

  1. Dere har definitivt mange gode argumenter her, og det er helt klart ikke selve produksjonen som krever mye ressurser, men forelesers rettigheter til produktet og hvorvidt de er villige til å bli filmet. Det bør også nevnes at tidligere i vår så vedtok Høyres landsmøte at all kunnskap skulle gjøres digitalt tilgjengelig for alle innen 2025. Så det blir spennende å se hvordan de løser dette!
    https://khrono.no/torvund-uio-forskerforbundet/torvund-opptak-av-forelesninger-krever-helt-feil-bruk-av-ressurser/223682

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *