Skolebibliotekarens rolle i elevenes informasjonssøkeprosess

Hanna Cecilie Urke og Kristin Charlotte Carlsson

 

På NBF Skoles nettsider står det at et godt skolebibliotek skal jobbe aktivt med blant annet «undervisning i informasjonssøk og kildekritikk» (NBF Skole, 2012). Hvordan kan skolebibliotekaren legge til rette for elevenes informasjonssøk?

Thomas, Crow & Franklin (2011) skriver bl.a. om arven etter Carol Kuhlthau (s. 33–58), en amerikansk pedagog og forsker på bl.a. Informasjonssøkeprosesser (ISP). Hennes prosessmodell regnes som det mest betydningsfulle bidraget til utviklingen av prosessbasert undervisning og læring i skolebibliotek (Thomas, Crow & Franklin, 2011, s. 36). Modellens suksess skyldes først og fremst at det er den eneste modellen som er blitt empirisk testet i ettertid, og blitt ansett som et verdifullt teoretisk rammeverk og verktøy til bruk i opplæring i bibliotekferdigheter ved skolebibliotek.

Modellen viser hvordan elevene gjennomgår ulike stadier av søkeprosessen, delt inn i følelser, tanker og handlinger. Ettersom de finner løsninger og informasjon, spenner følelsene fra usikkerhet via optimisme til klarhet og målrettethet og til slutt tilfredshet/misnøye. I begynnelsen av søket er elevens tanker vage, men etter hvert som de går fra å søke generell, bred informasjon til å snevre søkene inn til stadig mer relevante emner, blir de mer fokuserte og interesserte.

Modellen må ikke ses som en oppskrift i hvordan man skal gå frem for å søke etter informasjon, men heller ses på som et rammeverk for veilederen. Bibliotekarens hjelpende rolle endres etterhvert som eleven kommer til nye stadier i prosessen og trenger mer innsnevret assistanse. Hun kan, med ISP-modellen i bakhodet, lettere se hvor i prosessen eleven befinner seg, og dermed vite hvilken rolle hun skal innta. Slik kan undervisning i informasjonssøk ved skolebiblioteket, og dermed biblioteket selv, holde et høyt nivå i henhold til NBF Skoles målsetninger.

Litteraturliste

NBF Skole. (2012). Sjekkliste for et godt skolebibliotek. Hentet fra https://skole.norskbibliotekforening.no/om-skolebibliotek/sjekkliste-for-et-godt-skolebibliotek/

Thomas, N. P., Crow, S. R. & Franklin, L. L. (2011). Information literacy and information skills instruction : applying research to practice in the 21st century school library (3 utg.). Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited.

Én kommentar til “Skolebibliotekarens rolle i elevenes informasjonssøkeprosess”

  1. I Kuhlthau sin prosessmodell går man igjennom flere stadier, men det betyr ikke at når man har opplevd usikkerhet etterfulgt av sikkerhet så er du ferdig med usikkerhetsstadiet. Man kan også føle seg litt usikker senere i prosessen. Selv om studenten er ferdig med prosjektet kan man fremdeles oppleve usikkerhet. Det kommer an på hvert enkelt individ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *