Norsk ungdom er ikke kildekritiske på nett

Ingvild Tøgersen Kjellstadli og Osk Lynette Birley

I Practices of ambiguity skriver Søvik at “most definitions of [information literacy] are related to a set of skills which is “required to identify information sources, access information, evaluate it, and use it effectively, efficiently, and ethically”” (Søvik, 2014, s. 102).

Tove Frønes ved Universitetet i Oslo gjennomførte et doktorgradsprosjekt om hvordan tenåringer navigerer på nettet (UiO, 2018). Hun studerte 666 15-åringer, hvorav kun sju prosent var kildekritiske til nettkilder. Resultatene overrasket mange, da ungdommer bruker mer tid på internett og har lettere tilgang til informasjon enn tidligere.

Mangelen på kildekritikk blant ungdommer fører til at nettsider som wikipedia, urban dictionary osv. blir brukt som pålitelige kilder, og stolt blindt på. Stefanie Hills skriver at wikipedia representerer “det verste av hvordan internett har dummet ned forskningsprosessen” (Hills, 2014).

I denne “digitale tidsalder” er information literacy en viktig ferdighet å inneha, og navigering er en viktig del av lesingen på nett (UiO, 2018). At fremtidens studenter ikke klarer å finne frem til troverdig informasjon på nettet er bekymringsfullt. Resultatene fra Frønes’ undersøkelse tyder på at det er nødvendig med grundigere opplæring i navigering på nettet og kildekritikk i skolen.

Kilder:
Hilles, Stefanie (2014). To use or not to use? The credibility of Wikipedia. Public Services Quarterly, 10(3), 245-251. https://doi.org/10.1080/15228959.2014.931204

Søvik, M. B. (2014). Practices of ambiguity: Becoming “information literate” in two Norwegian schools. Journal of Information Literacy, 8(2), 101-115. https://doi.org/10.11645/8.2.1938

Universitetet i Oslo. (2018). Norske 15-åringer er ikke kritiske nok til informasjonen de finner på nett. Hentet fra https://forskning.no/universitetet-i-oslo-skole-og-utdanning-barn-og-ungdom/norske-15-aringer-er-ikke-kritiske-nok-til-informasjonen-de-finner-panett/1220774

Én kommentar til “Norsk ungdom er ikke kildekritiske på nett”

  1. I blogginnlegget så henviser de til Stefanie Hilles sin artikkel for å fremvise poenget til Søvik sin artikkel hvor Hilles forklarer hvordan internett kilder kan inneholde falske opplysninger som Wikipedia, Dette viser hun med å henvise til hvordan satirist Stephen Colbert oppfordret folk til å lage falske innlegg til Wikipedia. Som er et godt eksempel på hvor viktig det er å være kildekritisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *