Grunnskolens opplæring i informasjonskompetanse

Mille Engen & Karianne Granerud

Informasjonskompetanse (infokomp) blir ofte sett på som et verktøy for bl.a. oppsporing, navigasjon og evaluasjon innenfor informasjonssøk. Når det kommer til informasjonssøk i fysisk lagret informasjon er dette noe som har vært relevant over lengre tid og er allerede integrert i læringsprosessen via skolebibliotekene. Bibliotekaren blir en betydelig støttespiller under elevenes omfattende læringsprosess, men får også kanskje rollen som veileder for læreren, også når det gjelder det digitale aspektet ved infokomp.

I vårt informasjonsteknologiske kunnskapssamfunn, hvor mer og mer informasjon blir lagret digitalt, har denne kompetansen vokst til å inkludere et høyt nivå av kompetanse i det digitale, også i grunnskolen. Læringsmålene for 5 – 7. trinn sier bl.a. at elevene skal: «kunne vise til kilder og lage en kildeliste med grunnleggende opplysninger om bøker og nettsteder», samt «kunne finne fram til relevante nettsteder på Internett ved systematiske og planlagte søk, vite hvordan man avgrenser og spisser søk» (informasjonskompetanse, 2013).

Søviks studier i norske skoler informerer om at et flertall av elever ikke kan huske å ha fått undervisning i informasjonssøking, i tillegg til å ha mottatt uspesifikke instruksjoner i kildekritikk. Når eleven selv sier at: «their teacher has instructed them to judge whether something seems “realistic” or “logical”» (Søvik, 2014) kan det tyde på manglende kunnskap innenfor digitale ressurser. Margrethe B. Søvik påpeker at: «It seems that the pupils become information literate but not to the extent the curriculum anticipates.» (2014). Denne påstanden uttrykker at det finnes en anomali mellom det læringsmålene sier og det elevene får av undervisning.

Litteraturliste

Informasjonskompetanse. (2013). Læringsmål IK. Hentet fra http://informasjonskompetanse.no/5-7-trinn/laeringsmal-informasjonskompetanse/

Søvik, M. B. (2014). Practices of ambiguity: Becoming “information literate” in two Norwegian schools. Journal of Information Literacy, 8(2), 101-115. https://doi.org/10.11645/8.2.1938

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *