Hvordan øke leselyst?

Av Sondre Christensen og Øystein Daland Næss

Skolebibliotekaren har ulike problemer de skal løse på skolen. Overfor læreren skal de ha bøker læreren spør om, og samarbeide med dem for å lage opplegg innen lesning. Ut over det så blir de utestengt fra andre deler av undervisningen. For elever skal de vise til en variert mengde gode kilder. For elever som liker å lese utenom skolefag skal bibliotekaren anbefale bøker eleven muligens liker. Men hva kan skolebibliotekaren aktivt gjøre for å få elever til å ville lese utenom skolefag?

Det sentrale i barn og unges læring er at de gradvis får bedre leseferdigheter. Selv om man er enig om at lesing er viktig for læring hos elever i skolen, blir ikke bruken av biblioteket alltid satt i sammenheng med elevens læring. Forskning som Joron Pihl trekker frem viser at elever som kun leser lærebøker ikke nødvendigvis utvikler en leselyst for bøker. For å fremme bruken av skolebiblioteket i skolen vil Pihl at elever heller får velge bøker de selv ønsker å lese, ut ifra egne interesser i et bredt utvalg av litteratur. Dette vil øke leseferdighetene samtidig som det skaper større leselyst blant elevene. (Pihl, 2018, s. 21, 27)

Et skolebibliotek kan også brukes til å ha en lesesirkel for elever som et frivillig tilbud, og ikke i en undervisningssammenheng. Der kan de få hjelp av en skolebibliotekar til å finne en bok som passer for alle i gruppen, de leser den hver for seg, og senere snakker om boken i fellesskap. (Pihl, 2018, s. 34, 35)

Litteraturbasert undervisning er en pedagogisk metode der læreren og skolebibliotekaren samarbeider om å finne ulike tekster for ulike fag. Læreren bruker læreplanen til å finne et tema som passer til faget, og dette temaet blir utgangspunkt for litteraturen, der bibliotekaren bruker informasjonen fra læreren til å finne et passende utvalg bøker. Bibliotekaren må finne bøker i ulike sjangre og vanskelighetsgrad, for at alle elevene skal kunne finne en bok de selv ønsker å lese. (Pihl, 2018, s. 38)

Litteraturliste:

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket i fremtidens skole. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *