Skolen lærer barn å lese, biblioteket gir barn leselyst

Av Eva Basmo Kleppe og Live Marie Eriksen

Et nært samarbeid mellom skole og bibliotek er utrolig viktig for å skape elever med høy lesekompetanse og mye leselyst. Det er dessverre ikke alle skoler og lærere som er like flinke til å ta i bruk biblioteket og bibliotekarens kompetanse. «Hvordan kan barn og unge bli glade i å lese og bli gode lesere, hvis de ikke får tilgang til interessevekkende litteratur?» (Pihl, 2018, s. 21).

Alle skoler har enten et skolebibliotek eller et folkebibliotek de kan besøke. Samarbeidet mellom bibliotekarene og lærerne er svært viktig for å fremme leselyst hos elevene. Mange bibliotekarer ser på dette som sin fremste oppgave; å skape leselyst. Biblioteket er en viktig arena for læring, siden elevene her kan utforske og finne informasjon om temaer de selv finner interessante, mens de i klasserommet må lære det som står i læreplanen. Det at barna får lese en bok de har valgt selv, er veldig viktig for å gi dem leselyst (Pihl, 2018, s. 26).

Mange biblioteker lager bokkasser til de forskjellige klassene, slik at elevene lett kan finne seg noe å lese i klasserommet. Kassen er tilpasset slik at den har litteratur passende for alderstrinnet, og at bøkene dekker forskjellige interesser. Mange skolebiblioteker har også “bokprat”. Da finner bibliotekaren frem noen bøker som kan passe for klassen, og leser et utdrag høyt. En “bokprat”  ender ofte med lange ventelister på bøkene som ble presentert. Her hjelper det hvis bibliotekaren har kjennskap til klassen, og hva elevene vil like.

Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom lærer og bibliotekar, siden læreren ofte kjenner elevene sine bedre enn bibliotekaren gjør, og de sammen kan tilpasse et utvalg litteratur for elevene.

Litteraturliste:

Pihl, J. (2018). Skolebiblioteket : læring og leseglede i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Hoel, T. (2008). Lesing og leseaktiviteter. Hoel.T, Rafste.T.E & Sætre. P.T (Red.), Opplevelse, oppdagelse, opplysning: Fagbok om skolebibliotek (1.bind, s. 166-218). Oslo, Biblioteksentralen.

Én kommentar til “Skolen lærer barn å lese, biblioteket gir barn leselyst”

  1. I teksten deres blir det antatt flere ganger at alle skoler har tilgang til en bibliotekar via skolebiblioteket. Det er ikke uvanlig at administrasjonen på en grunnskole velger å kurse lærere til å ha ansvar for bibliotekdriften, enn å ansette en faglært. Det hadde kanskje vært mer relevant å argumentere for konsekvensen dette får for lesevanene hos skolebarn i Norge i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *