Skolebibliotekets pedagogiske rolle i videregående skole

Av Aleksander Aulie, og Martin Lundgren.

For å kunne se på skolebiblioteks pedagogiske rolle, må vi først se på hva et skolebibliotek er. Et skolebibliotek har visse forskjeller fra et folkebibliotek, i både formål og innhold. Et folkebibliotek sikter så bredt som mulig, mens skolebiblioteket fokuserer på brukergruppene sine, elever og lærere. Hvor elevene er den største gruppen, hvordan kan skolebiblioteket bidra til deres pedagogiske behov?

Et problem som Ingvaldsen tar opp er at hva hun kaller “Google-generasjonen” (ungdom født etter 1993) har for mye tiltro til deres egne søkeevner, og deres mangel av kildekritikk leder ofte til “klipp og lim”-atferd. Videre sier hun at elevers bruk av Wikipedia ikke nødvendigvis er et problem, men at de mangler kildekritisk holdning ovenfor nettstedet (Ingvaldsen, 2017, s. 55). En måte å motarbeide denne atferden på er at skolen og skolebibliotek samarbeider tett for å lære elevene god informasjonsøkeatferd.

At elevene på videregående skole har biblioteket som hjelpemiddel i deres pedagogiske behov, er en tankegang Akershus fylkeskommune deler. I deres utviklingsplan for skolebibliotek for 2018-2020 nevner de at skolebiblioteket i videregående skole skal “Lære elever å finne og bruke tekst og kilder ulike formater i tråd med opphavsrett og standarder for kildebruk” og “Øke elevenes evne til kritisk tenkning og refleksjon” (Akershus Fylkeskommune, 2018, s. 7). For å kunne gjennomføre disse målene, er det nødvendig med en åpen dialog, og godt samarbeid mellom skolen og skolebiblioteket. Som Ingvaldsen sier “…there is a need to develop a shared understanding in schools about the library as a pedagogical resource” (Ingvaldsen, 2017, s. 63).

Skolebiblioteket kan lære bort god søkeatferd, kan hjelpe elevene å bli mer selvstendige til å finne konkret og relevant informasjon, samt lære bort bedre kildekritikk. Dette vil kunne bidra til økt læringskapasitet blant elevene. Digitale kilder vil bli vanligere i fremtiden, og det er viktig at “Google-generasjonen” tilegner seg gode søkevaner. På samme måte kan skolebiblioteket være en viktig ressurs for lærere.

Litteraturliste:

Akershus Fylkeskommune. (2018). Utviklingsplan for skolebibliotekene ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune 2018-2020. Hentet fra: https://www.akershus.no/file.php?id=104314

Ingvaldsen, S. (2017). The School Library in Media and Information Literacy Education. I Ingvaldsen, S. & Oberg, D. (Red.), Media and information literacy in higher education : educating the educators (s. 51-65). Cambridge, Mass.: Chandos Publishing.

2 kommentarer til «Skolebibliotekets pedagogiske rolle i videregående skole»

  1. Man kan lett se statistikken for hvor ofte Google-søkemotoren blir brukt, og det man ser på Wikipedia blir ofte tatt som riktig og gyldig informasjon. Dere viser til en konkret situasjon for skoler gjennom Akershus fylkeskommunes utviklingsplan, der de ønsker at elever skal ha god og kritisk bruk av kilder. En annen funksjon i utviklingsplanen er å introdusere elever og lærere for godkjente digitale kilder.

  2. «Generasjon-googles» manglende kildekritikk er absolutt noe skolebiblioteket og den videregående skolen bør ha på dagsorden. Elevene må få nødvendig hjelp til å utvikle kritisk tenkning og evne til dybdelæring. I en tid da leksikonet støver ned på hyllene og Google er blant elevers (og læreres) største informasjonskilde, kan skolebiblioteket hjelpe elevene til å kunne skille klinten fra hveten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *