Nyhetsartikler; den store stygge ulven.

Av Carina Hovland og Vilde Sandnes

Vi har alle hørt uttrykket “fake news” nå, spesielt i forhold til president Donald J. Trump. Fake news er en betegnelse hvor en “nyhet” blir fremstilt som en ekte nyhet, men har som hensikt å villede de som leser dem. Disse artiklene finner du ofte gjennom sosial media (Dvergsdal & Orgeret, 2018). En nyhetsartikkel kan også ta for seg noe sant og skape troverdighet, men velge en side og blåse den opp for å fremme forfatterens agenda. (Johannessen, 2018). Hvorfor bør studenter ved høyere utdanning være skeptiske til nyhetsartikler?

Et spørsmål man kan stille seg er; hvorfor vil en student bruke nyhetsartikler som kilde, når de kan bruke akademiske artikler? “Nonacademic sources, such as newspaper articles, can be an important source for current or historical events.” (Johannessen, 2018, s. 101). En argumenterende tekst trenger ulike synspunkter og nyhetskilder kan bidra med flere relevante perspektiver til aktuelle saker.

Som student er det viktig å vurdere formål og helhetlig budskap bak tekstene man finner. Noen tekster har som formål å selge et produkt eller en overbevisning. Forfatter av teksten kan ha en politisk agenda, en ideologi og/eller en bestemt mening som gjør teksten subjektiv. Som student er det viktig å vite at en tekst aldri kan være helt objektiv. Det er derfor lurt å ha motstridende kilder (Johannessen, 2018).

I den digitale alder, “on the information highway”, som vi lever i nå, kan det føles ut som om vi er Rødhette i en skog full av rovdyr. Men med kritisk øye for hva man bør være var på, så blir det lettere å manøvrere seg til bestemors hus.

Litteraturliste

Dvergsdal, H. & Orgeret, K. S. (2018, 20. mars). Falske Nyheter. Hentet fra https://snl.no/falske_nyheter

Johannessen, H. (2018) Teaching Source Criticism to Students in Higher Education: A Practical Approach. I S. Ingvaldsen & D. Oberg (Red.), Media and information literacy in higher education (s. 89-105) Cambridge, MA: Chandos Publishing