Hvem, hva og hvorfor – Pedagogikk? 

Av Håkon Lindahn og Turi Bangen

Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg oppgaven læring. Fagområde pedagogikk går ut på å bruke forskjellige former for læring tilpasset hvert enkelt individ. De forskjellige formene som er bruk, kan være teoretiske og praktiske. De praktiske formene også kalt de medierte formene går ut på hva barnet lærer med lek, sosial og kulturell deltagelse (Wittek, 2014). «Den teoretiske siden om pedagogikk dreier seg om å beskrive å drøfte forholdet mellom undervisning, individ, samfunn og kultur» (Wikipedia, 2018). Nå har vi tatt for oss hva pedagogikk er for noe, og nå skal vi gå dypere inn i visse aspekter hva det er, og til hvem.

At læring er kontekstuell, betyr at læringskonteksten må betraktes som en vesentlig bit av den læringen som foregår i klasserommet. Kontekst kan deles in i fire ulike dimensjoner; fysisk, kognitiv, kommunikativ og historisk. Den fysiske dimensjonen er læringsmiljøet som handling utføres innenfor. Det kan for eksempel være romforhold, plassering av pulter og materiell. Den kognitive dimensjon er deltagelsen i reglene og konvensjonene som utvikler seg, som etter hvert blir styrende for hvordan individet prioriterer når de handler og ytrer seg.  Den kommunikative dimensjonen er forhold og ytringer mellom personer og ressurser i konteksten. (Wittek, 2014)

Hvorfor er pedagogikk viktig? – pedagogikk er viktig fordi den innebærer å gi barn og voksne den innsikten de trenger for å klare seg videre i samfunnet. For individer kan pedagogikk gi mer tilpasset læring, fordi lærere har kompetansen til å forstå dette bedre, ved å bruke kontekster.

 

Bibliografi

Pedagogikk. (2018, 06 27).  Wikipedia.Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Pedagogikk 

Wittek, L. (2014). Sosiokulturelle tilnærminger til læring. I J. H. Stray, Pedagogikk; en grunnbok (s. 16). Oslo: Cappelen Damm.