Om arbeidskravet

 • Bloggskriving foregår i veke 35 til 45
 • To studentar skriv saman
 • Du vel sjølv tema og når du vil skrive innlegg og kommentar. Dette skal ikkje vere i same veke.
 • Velg tema og veke innan 30.8 kl. 12 – i Canvas

 

Blogginnlegget:

 • Lag ein pregnant tittel til innlegget
 • Innlegget skal være eit fagleg innlegg knytt til tema for veka
 • Skal innhalde minst ein referanse til pensum for den aktuelle veka (i APA)
 • Skal være på mellom 1300 og 1800 teikn inkl. mellomrom.
 • Skal underteiknast av begge to med fullt namn
 • Skal ha to emneord/taggar (Sjå: Hjortsæter, 2009)
 • Leverast innan kl 12.00 fredag i aktuell veke -i Canvas.

Kommentarar:

 • Frist for kommentar er fredag uka etter ditt tema er publisert. Dvs hvis kommentaren gjelder pedagogikk i veke 35, skal kommentaren postast innan fredag kl 12 i veke 36.
 • Post kommentaren direkte ut på bloggen.
 • Skal inneholde eit fagleg svar til eit innlegg. De skal ta for dykk eitt av momenta og kommentere det. Kommentaren skal ikkje inneholde spørsmål, evt så svar på det sjølv.
 • Skal være på ca 300-400 teikn inkl. mellomrom
 • Skal underteiknast av begge to med fullt navn
 • Lenka til kommentaren skal leverast i Canvas (det er dette som gir oss høve til å godkjenne/ikkje godkjenne arbeidskravet). Skriv inn namn på gruppemedlemmane saman med lenka (ikkje bare gruppenummer).