Om bloggen

Velkommen til fagbloggen for Bibliotek og læring hausten 2018!

I følge programplanen har faget BIB2300 dette arbeidskravet:

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

«Studenten må publisere eit innlegg og ein kommentar i fagets blogg. Arbeidskrav skal vere gjennomført innan fastlagd tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Om arbeidskravet ikkje vert godkjent, skal studenten få høve til å levere ein omarbeidd versjon.»

Både bloggpostene og kommentarene skal være relatert til fagets pensum og førelesningar. Sjå Canvas-rommet for nærare beskrivelse av krav, instruksjon for påmelding til tema og tidspunkt mm.

Moderatorer for bloggen er, inn til vidare, faglærar.

Studentane er sjølve ansvarlege for det faglege nivået på innlegga og kommentarane.

Blogg er tilgjengeleg under OsloMet – storbyuniversitetet sin bloggplattform:  blogg.hioa.no

Vi gler oss til mykje spanande lesestoff!