Velkommen til nettstedet til Blikk for barn – et forskningsprosjekt om kvalitet i barnehagen for de minste (0-3).

Prosjektet ”Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år” undersøker om endringer organiseringen fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen. 

Prosjektet undersøker ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i deres hverdagsliv, både i tradisjonelle små grupper og i større, fleksible grupper, og ser på betydningen av barns møte med estetiske prosesser for de yngste barna.

Blikk for barn
kombinerer kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen.

Prosjektet finansieres av NFR for perioden 2012-2017.
Prosjekteier er HiOA og forskningen gjennomføres i samarbeid med UiS, UiT og NTNU.