Deltakelse på Barn i Norden – 6-7 november 2014

Konferansen Barn i Norden (BiN)  i København  ble avholdt 6-7 november 2014

Blikk for barn deltok med følgende innlegg:

Tona Gulpinar&Leif Hernes: Hvordan forske for å forstå hvordan de estetiske fagene blir erfart av barn i alderen 0-3 år

Informasjon om programmet og oversikt over abstracts ligger på nettsiden til BIN.

 

Comments are closed.