Ny bok fra Blikk for barn

Nå har endelig den nye boken «Blikk fra barnehagen», hvor Tona Gulpinar, Leif Hernes og Nina Winger er redaktører, kommet ut. For mer informasjon eller for å kjøpe boken gå til: fagbokforlaget.no

Blikk fra barnehagen

Fra bokens bakside:

«Denne antologien er forankret i forskningsprosjektet Blikk for barn, som retter søkelyset mot de yngste barna i barnehagen. Prosjektet søker kunnskap om ulike sider ved de yngste barnas dagligliv, livskvalitet og innhold i barnehagen, og har et fokus på estetikk. Artiklene i Blikk fra barnehagen representerer mange stemmer som på ulike måter presenterer forskningsbasert kunnskap om barnehagen som en viktig arena for de yngste barna. Forfatterne tar også opp strukturelle forhold ved norske barnehager i dag.

Målet med forskningsprosjektet og med boken er å utvikle kunnskap som kan bidra til å gjøre hverdagen bedre for de yngste barna i norske barnehager»

 

Comments are closed.