Publikasjoner

Publikasjoner registrert i forskningsdatabasen Cristin
Prosjektets publikasjoner er samlet i prosjektdatabasen til Cristin (lenke).

Vitenskapelige artikler/publikasjoner BLIKK FOR BARN (2012-2018)(noen med hyperlenker til Cristin)

2018
Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. 2018. Barns vegfaring i et værlandskap. I Anne Myrstad; Toril Sverdrup & Mai Brit Helgesen (Red.), Barn skaper sted. Sted skaper barn. Bergen: Fagbokforlaget.

Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. 2018. Å bebo verden ved å bevege seg gjennom den. I Anne Myrstad; Toril Sverdrup & Mai Brit Helgesen (Red.), Barn skaper sted. Sted skaper barn. Bergen: Fagbokforlaget.

Vist, Torill & Os, Ellen. (akseptert for publisering). Music education through the lenses of ITERS-R: Discussing results from 206 toddler day care groups. Research Studies in Music Education.

Eide, Brit; Winger, Nina. 2018. Omsorg og livskvalitet i barnehagen. I Solveig Østrem (Red.), Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Damm forlag

Eide, Brit; Winger, Nina. 2018. “å være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil” – medvirkningens kår I dagens barnehager. I K. D. Wolf & S. B. Svenning (Red.), Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif. 2018. The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergarten. In: Susanne Garvis & Elin Eriksen Ødegaard (Eds.), Nordic Dialogues on Children and Families. London: Routledge.

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona. 2018. Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag .

I Hanne Christensen; Olav Eikeland; Ellen Beate Hellne-Halvorsen & Inger Marie Lindboe (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget. Oslo: Universitetsforlaget

2017
Vist, Torill. 2017. Kunstbasert forskning i barnehagen: teori om en mulig praksis. I Anita Berge; Eva Marianne Johansson (Red.), Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget. 978-82-15-02680-0

Vist, Torill. 2017. Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud Volum: 10(2017:4) (223 – 235) Oslo: Norges musikkhøgskole. ISBN: 978-82-7853-225-6

Vist, Torill. 2017. Musikkterapedikk; Humanistiske handlemuligheter i musikkpedagogikk. I Karette Stensæth; Gro Trondalen & Øivind Varkøy (Red.), Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) 2017(4) (223-235).
1893-3580/978-82-7853-225- 6

Vist, Torill. 2017. Hva slags fag er musikk – i barnehagen? I Øivind Varkøy, Siw Graabræk Nielsen (Red.), Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. NHM-publikasjoner 2017/10. (141-151). Oslo: Norges musikkhøgskole.
0333-3760

Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. 2017. Å skape handlingsrom for de yngste barnehagebarna. I Eli Kari Høihilder; Hanne Lund-Kristensen (Red.), Praksisbarnehagen: En arena for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.


Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Dahle, Hanne Fehn. 2017. «Ei linerle vet at hun er ei linerle.» En kvalitativ studie av små barns «wellbeing» i barnehagen.
Barn. Volum: 35(1). (23 – 39). ISSN 0800-1669

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Dahle, Hanne Fehn; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen. 2017. Småbarns livskvalitet og utfordrende hverdagslogistikk. Barnehagefolk. Vol. 4 (15 – 19).
ISSN 1500-6905

Hernes, Leif; Gulpinar, Tona. 2017. How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning? Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11 (31 – 41). ISSN 2009-5902


Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. 2018. Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R.
European Early Childhood Education Research Journal, 26(1), 11-127. doi: 10.1080/1350293X.2018.1412051

Aslanian, T. K. (2017). «Recycling Piaget: Posthumanism and making children’s knowledge matter.» Educational Philosophy & Theory.
DOI: 10.1080/00131857.2017.1377068

Aslanian, T. K. (2017) Ready or not, here they come! Care as a material and organizational praactice in ECEC for children under two. Global Studies of Childhood.
DOI: 10.1177/2043610617747979

Tandberg, Cato & Eid Kaarby, Karen Marie. 2017. The belief in outdoor play and learning. In Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). 12/2017 (25-36)1749-7213

2016
Tona Gulpinar; Leif Hernes & Nina Winger. (Red.), 2016. Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. 2016. Undersøkelse av støtte til samspill mellom småbarn. Et kritisk blikk på ITERS-R-skalaen. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Gulbrandsen, Lars. 2016. Valget er barnehage. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.


Gulpinar, Tona; Hernes, Leif. 2016. Estetisk læring i barnehagen. 
I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Dahle, Hanne Fehn; Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Danielsen. 2016. Livskvalitet for de yngste barna i barnehagen. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.


Winger, Nina; Gulpinar, Tona; Hernes, Leif. 2016. Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen.
I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. 2016, Første-fots-erfaringer gjennom vandring – de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen.
I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Halland, Sissel Aastvedt; Vist, Torill. 2016. Estetiske opplevingar: Toddlaren i møte med materiale. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Vist, Torill. 2016. Arts-based research processes in ECEC: Examples from preparing and conducting a data collection.
Nordisk Barnehageforskning. Vol. 13. ISSN 1890-9167e-ISSN 1890-9167(DOI) 10.7577/nbf.1371

Torsnes, Elise. 2016. De yngste barnas vandring – med blikk på det fysiske miljøet. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Norheim, Helga. 2016. Utdanning til omsorg?  I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Ilje-Lien, Johanne. 2016. Et nødvendig fremtredelsesrom for kroppslige møter. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Brønseth, Jørgen. 2016. Barnehagen som kompletterende miljø for de yngste. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Gjerde, Mari. 2016. Etikk i barnehagen – svevande og konkret. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Menning, Soern Finn. 2016. Nysgjerrig på nysgjerrighet! Å sette fokus på nysgjerrighetsprosesser. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Aslanian, Teresa K. 2016. «Du er også
mammaen min». Perspektiver på kjærlighet i barnehagepedagogisk praksis. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Larsen, Vibeke. 2016. Diskursenes dimensjoner i barnehagefaglig praksis. I T. Gulpinar; L. Hernes & N. Winger (Red.), Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

2015

Winger, Nina; Eide, Brit Johanne. 2015. ”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 9(4). (1 – 22)

Aslanian, T. K. (2015). «Getting behind discourses of love, care and maternalism in early childhood education.» Contemporary Issues in Early Childhood 16(2): 153-165.
DOI: 10.1177/1463949115585672

Vist, Torill. 2015. Arts-based Research in Music Education – general concepts and potential cases. Norsk musikkpedagogisk forskning: Årbok. 16/2015. (259-292)1504-5021

2014

Vist, Torill. 2014. Fra kommende voksne til kommende skolebarn? Musikkfaget og norske barnehagediskurser. Barn. Vol. 32(2). (35 – 50).
ISSN 0800-1669

Vist, Torill. 2014. Musikk i barnehagen – følelser, fellesskap, kunnskap. I Vibeke Glaser; Ingunn Størksen & May Britt Drugli (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN: 978-82-321-0160-3


Alvestad, Torgeir; Bergem, Helen; Eide, Brit Johanne; Johansson, Jan-Erik; Os, Ellen; Pálmadóttir, Hrönn; Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina. 2014. Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries.
Early Child Development and Care. Vol. 184(5). (671 – 688).
ISSN 0300-4430e-ISSN 1476-8275


Hernes, Leif. 2014. Pedagogen og den kunstneriske prosessen.
I Elin Angelo & Sigen Kalsnes (Red.), Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Populærvitenskapelige artikler BLIKK FOR BARN


Gulpinar, Tona; Hernes, Leif. 2017. Rom for estetisk læring for de yngste på museum I: Konstnärligt seende & vad barn kan lära på museum.
Skärshamn: Nordisk akvarellmuseum

Gulpinar, Tona; Hernes, Leif. 2016. Quality in Norwegian Kindergartens-Research related to transition issues as seen from a holistic perspective. Pacific Early Childhood Education Research Association.

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. 2012. Til de minste barnas beste: Hva framhever forskningen som viktige kvalitetsindikatorer for null- til treåringer i barnehagen? Barnehagefolk. No 3 (40-43)ISSN 1500-6905

Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. 2012. Viktig med kvalitet i barnehagetilbudet til de minste. Morgenbladet. 0805-3847

Sverdrup, Toril & Myrstad, Anne. 2014. Blikk for vandring. Barnehagefolk. (102-103).1500-6905

Blikk for barn i media

Kunst for de minste? – Forestilling vår 2017

Barnehage.no – 17.august 2016

Barnehage.no – 11. januar 2016

Barnehage.no – 8. januar 2016

Barnehage.no – 7. januar 2016

Barnehage.no – 12. november 2015

Barnehage.no – 3. november 2015

Dagsavisen – 2. november 2015

Barnehage.no – 27. oktober 2015

Utdanningsforbundet 26. oktober 2015

Fagforbundet – 26. oktober 2015

VG – 26. oktober 2015

Masteroppgaver tilknyttet Blikk for barn

2014
Halland, Sissel Aastvedt: Toddlaren i møte med materialar: ei fenomenologisk inspirert tilnærming UiS
Aslanian, Teresa K.: Exploring Love as a Professional Practice in Early Chilhdood Education, HiOA
Bergseth, Kristin Kathinka Due: Arbeidsdeling i barnehagen – en kritisk realistisk case studie. HiOA
Bjørnsengen, Kristin: Hvordan møtes ettåringer av de ansatte i barnehagen? -Observasjon av to ettåringer og fire ansatte på en småbarnsavdeling. HiOA
Gjerde, Mari: Motstand på ei småbarnsavdeling i eit etisk og demokratisk perspektiv. HiOA
Larsen, Vibeke: «Jeg tenker ikke over det til vanlig, vet du…» En mikroetnografisk undersøkelse av personalets tanker, refleksjoner og holdninger omkring sine interaksjoner med de yngste i barnehagen. HiOA
Menning, Finn Soern:  Nysgjerrighetens muligheter – en utforskning av nysgjerrighet som et aspekt ved kvalitet på småbarnsavdeling gjennom constructing grounded theory. HiOA
Norheim, Helga: Omsorg for ettåringer i barnehage. En studie av sammenhenger mellom strukturelle forhold og omsorgskvalitet. HiOA

2013
Brønseth, Jørgen: Foreldreperspektiver på barnehagekvalitet I forbindelse med tidlig barnehagestart http://hdl.handle.net/10642/1618. HiOA
Torsnes, Elise: Rom for de yngste – en mikroetnografsik undersøksel om de yngste barnas bruk av det fysiske miljøet I en barnehage. http://hdl.handle.net/10642/1619. HiOA

Publikasjoner i samarbeid med andre forskergrupper

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Til de minste barnas beste: Hva framhever forskningen som viktige kvalitetsindikatorer for null- til treåringer i barnehagen? Barnehagefolk 2012 (3) s. 40-43

Formidling

Bjørnestad, E., & Gulbrandsen, L., Johansson, J.-E. & Os, E. (2013). Metodiske idealkrav og nødvendige tilpasninger: Foreløpig tilstandsrapport fra prosjektet ‘Better provision for Norway’s children in ECEC: A study of Children’s well-being and Development in ECEC.’ Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. To store kvalitetsprosjekt. Samling Fylkesmann i Oslo og Akershus; 2013-04-12 – 2013-04-12

Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Viktig med kvalitet i barnehagetilbudet til de minste. Morgenbladet 2012