Author Archives: cados

Bra nok? Konferanse om perspektiver på kvalitet, 26-27 oktober

26-27 oktober 2015 avviklet Blikk for barn i samarbeid med prosjektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, med presentasjon av foreløpige resultater av prosjektene. Målgruppe:  forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren. Programmet kan du lese her

Deltakelse på Barn i Norden – 6-7 november 2014

Konferansen Barn i Norden (BiN)  i København  ble avholdt 6-7 november 2014

Blikk for barn deltok med følgende innlegg:

Tona Gulpinar&Leif Hernes: Hvordan forske for å forstå hvordan de estetiske fagene blir erfart av barn i alderen 0-3 år

Informasjon om programmet og oversikt over abstracts ligger på nettsiden til BIN.

 

EECERA-konferanse 2014

Blikk for barn deltok med flere presentasjoner av foreløpige erfaringer fra vårens datainnsamling og forskningsarbeid på den årlige konferansen i EECERA (European Early Childhood Education Research Association). Denne fant sted  på Kypros 7-10 september.

Konferanseprogrammet finnes på nettsiden http://www.eecera2014.org/