Category Archives: Nyheter

Ledig stipendiatstilling i Blikk for barn

For mer informasjon om stillingen se; HiOA – ledige stillinger

Ny bok fra Blikk for barn

Nå har endelig den nye boken “Blikk fra barnehagen”, hvor Tona Gulpinar, Leif Hernes og Nina Winger er redaktører, kommet ut. For mer informasjon eller for å kjøpe boken gå til: fagbokforlaget.no

Blikk fra barnehagen

Fra bokens bakside:

“Denne antologien er forankret i forskningsprosjektet Blikk for barn, som retter søkelyset mot de yngste barna i barnehagen. Prosjektet søker kunnskap om ulike sider ved de yngste barnas dagligliv, livskvalitet og innhold i barnehagen, og har et fokus på estetikk. Artiklene i Blikk fra barnehagen representerer mange stemmer som på ulike måter presenterer forskningsbasert kunnskap om barnehagen som en viktig arena for de yngste barna. Forfatterne tar også opp strukturelle forhold ved norske barnehager i dag.

Målet med forskningsprosjektet og med boken er å utvikle kunnskap som kan bidra til å gjøre hverdagen bedre for de yngste barna i norske barnehager”

 

Regionale konferanser

Blikk for barn og vårt samarbeidsprosjekt, GoBaN, arrangerer/deltar på regionale konferanser for å presentere foreløpige funn fra undersøkelsene. Arrangementene vil avholdes i januar og februar 2016. Målgruppen er alle som jobber i barnehage eller innenfor barnehagesektoren. Vi ser frem til spennende dager med presentasjoner og tilbakemeldinger fra barnehagefeltet.
Her følger lenker til påmeldingsider for de ulike regionale arrangementene;

Oslo og Akershus 07.01.16 – www.fylkesmannen.no

Oslo og Akershus 21.01.16 – www.fylkesmannen.no

Stavanger 03.02.16 – www.uis.no

Vestfold 10.02.16 – www.hbv.no

Harstad og Tromsø 18-19.02.16 – www.fylkesmann.no

Ta kontakt med oss eller de lokale arrangørene dersom du har spørsmål.

Bra nok? Konferanse om perspektiver på kvalitet, 26-27 oktober

26-27 oktober 2015 avviklet Blikk for barn i samarbeid med prosjektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus, med presentasjon av foreløpige resultater av prosjektene. Målgruppe:  forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren. Programmet kan du lese her

Deltakelse på Barn i Norden – 6-7 november 2014

Konferansen Barn i Norden (BiN)  i København  ble avholdt 6-7 november 2014

Blikk for barn deltok med følgende innlegg:

Tona Gulpinar&Leif Hernes: Hvordan forske for å forstå hvordan de estetiske fagene blir erfart av barn i alderen 0-3 år

Informasjon om programmet og oversikt over abstracts ligger på nettsiden til BIN.

 

EECERA-konferanse 2014

Blikk for barn deltok med flere presentasjoner av foreløpige erfaringer fra vårens datainnsamling og forskningsarbeid på den årlige konferansen i EECERA (European Early Childhood Education Research Association). Denne fant sted  på Kypros 7-10 september.

Konferanseprogrammet finnes på nettsiden http://www.eecera2014.org/