Samarbeidspartnere

Blikk for barn er et samarbeid mellom følgende institusjoner:

Høgskolen i Oslo og Akershus (prosjekteier)
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet

Forskningsprosjektgruppen:
Leif Hernes, HiOA  (prosjektleder)
Ellen Os, HiOA
Lars Gulbrandsen, NOVA/HiOA
Nina Winger, HiOA
Torill Vist, UiS
Toril Sverdrup, UiT
Anne Myrstad, UiT
Brit Eide, HiOA
Helen Bergem, HiOA
Tona Gulpinar, HiOA
Anne-Trine Kjørholt, NTNU

Det er også tilknyttet øvrige forskere og masterstudenter fra de ulike universitetene og høgskolene.

Prosjektet samarbeider med Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) som også drives av Høgskolen i Oslo og Akershus.

Eksterne samarbeidspartnere:
Dutch Child Research Consortium, Netherlands (NCKO).