Anne Myrstad

Anne Myrstad er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT- Norges arktiske universitet.

Sammen med Toril Sverdrup driver hun delprosjektet Blikk for vandring – etnografi til fots med de yngste barna.

Les mer om Myrstad på:
Ansatteprofil ved UiT