Anne Trine Kjørholt

Anne Trine Kjørholt er professor i pedagogikk ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse NTNU.

Ansatteprofil ved NTNU