Brit Eide

Brit Johanne Eide er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammen med Nina Winger driver hun delprosjektet Livskvalitet og verdighet for de yngste i barnehagen

https://www.hioa.no/tilsatt/eide