Helen Bergem

Helen Bergem er høgskolelektor i pedagogikk, og for tiden stipendiat i prosjektet “Blikk for barn”/»Searching for qualitites», ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen I Oslo og Akershus.

Hun forsker på kvalitet i pedagogiske prosesser i småbarnsgrupper, med vekt på hvordan voksne kan støtte småbarns jevnaldringsrelasjoner.

Publikasjoner:

Alvestad, Torgeir;Bergem, Helen;Eide, Brit Johanne;Johansson, Jan-Erik;Os, Ellen;Pálmadóttir, Hrönn;Pramling Samuelsson, Ingrid; Winger, Nina (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries. Early Child Development and Care. Vol. 184. doi: 10.1080/03004430.2013.807607

http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2013.807607

Link: https://www.hioa.no/tilsatt/hebe