Leif Hernes

Leif Hernes er professor i drama. Han er ansatt på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Leif leder forskningsprosjektet Blikk for barn sammen med Ellen Os.

Sammen med Tona Gulpinar driver han delprosjektet Estetisk læring

Ansatteprofil ved HiOA