Tona Gulpinar

Tona Gulpinar er høgskolelektor i forming, og for tiden stipendiat i prosjektet “Blikk for barn”/”Searching for qualitites”, ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er også utdannet billedkunstner.

I Blikk for barn driver hun delprosjektet Estetisk læring sammen med Leif Hernes.

https://www.hioa.no/tilsatt/tongul