Toril Sverdrup

Toril Sverdrup er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT- Norges arktiske universitet.

Sammen med Anne Myrstad driver hun delprosjektet Blikk for vandring – etnografi til fots med de yngste barna.

Les mer om Sverdrup på:
Ansatteprofil ved UiT