Torill Vist

Torill Vist er førsteamanuensis i musikk, og for tiden også postdoc i estetiske og emosjonelle læreprosesser, ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.

Vist har utgitt en rekke artikler og bøker, deriblant boka Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige forskningsperspektiver sammen med Marit Alvestad og PhD-avhandlingen Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap: En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Lenke til: Publikasjoner/CV