Om delprosjektene

Blikk for barn kombinerer kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen. I tillegg til undersøkelse av kvaliteten i et stort antall barnehager består Blikk for barn av mange delprosjekter som går dypere inn i hverdagslivet i et lite utvalg barnehager.

Kvantitativ tilnærming
Spørreskjema

Personale og foreldres erfaringer med tradisjonelle faste grupper og med fleksible grupper — rundt 1000 barnehager .
Observasjonsstudier
ITERS- R  og  CIP (Caregiver Interaction Profile)
Rundt 100 barnehager

Kvalitativ tilnærming: delprosjekter

Assosierte prosjekter 
i tillegg til delprosjekter som gjennomføres av forskerne i gruppen, er det også assosierte prosjekter som drives av forskerkolleger og masterstudenter ved de samarbeidende universitetene og høgskolene.