Hvem er ”vi”?

we instead of meEn barnehagestudie om kvalitet i småbarnsgrupper og barnehagelærers strategier for å fremme barns sosiale relasjoner.
Phd stipendiat Helen Bergem
Høgskolen i Oslo og Akershus

Studien undersøker hvordan samspill mellom barnehagelærer og barn og organisering av barnehagemiljøet påvirker trivsel og læring i småbarsgrupper, og hvordan barnehagelærer gjennom sine strategier kan fremme det sosiale fellesskapet i barnegrupper.

Forskningsspørsmål

  • I hvilken grad og hvordan fremmer barnehagelærer sosiale relasjoner mellom barn i lek og strukturerte situasjoner?
  • På hvilke måter har strukturelle faktorer(gruppestørrelse og sammensetning) betydning for barnehagelærers evne til å skape et utviklingsfremmende samspill i barnegrupper?
  • Hvordan forstår barnehagelærer sin rolle i arbeidet med å lede og utvikle småbarnsgrupper i barnehagen?

I denne studien vil både kvantitative – og kvalitative data gi svar på forskningsspørsmålene. Det vil benyttes data fra hovedprosjektets kvantitative undersøkelse hvor forskningsverktøyene ITERS – R og CIP benyttes. Data fra denne undersøkelsen vil omfatte data om barnehagers strukturelle forhold og personalets interaksjonskvalitet fra ca 100 barnehageenheter.

Den kvalitative delen av studien gjennomføres i tre barnegrupper hvor barnehagelærer og barn følges over to semester. Datamaterialet baserer seg på observasjon gjennom bruk av video (Fokusert etnografi/videografi.