Det estetiske intervju

 

Førsteamanuensis Torill Vist
Universitetet i Stavanger

Forskningsfokus: Estetisk aktivitet som et redskap for å utvikle følelseskunnskap (emosjonell og sosial kompetanse) hos barn under tre år.

Prosjektet søker å få vite noe om:

  • Følelseskunnskap
  • Estetisk læring
  • «Kunstbaserte» forskningsmetoder

Forskningsmetode:
Det estetiske intervju som forskningsmetode innebærer estetiske møter mellom «intervjuer» og 1-3 barn, der samtalen primært foregår innen estetiske, nonverbale medier (kunstbasert kommunikasjon og refleksjon).

  • Intervju
  • Videoobservasjon
  • Loggbok